Obavijest voćarima 11.06.2012.

U proteklom periodu na našem području je bilo promjenjivo vrijeme a takvo se najavljuje i za sljedeće dane. U nasadima jabuka treba se nastaviti sa zaštitom protiv bolesti – krastavosti jabuka (fuzikladija) jer su kontaktna sredstva isprana a vremenski uvjeti su povoljni za razvoj bolesti. Pripravci koji se mogu koristiti su preventivnog djelovanja: Mankozeb, Captan, Merpan, Delan 500, Delan 700 i dr. vodeći računa o primjeni pripravaka koji su manje puta korišteni. U zaštiti od pepelnice koristiti pripravke na bazi sumpora.

Također nastaviti za zaštitom protiv jabučnog savijača. Nasade pregledati na prisutnost lisnih uši i crvenog pauka i po potrebi tretirati.

Prije upotrebe bilo kojeg pripravka detaljno pročitati pisanu uputu i postupiti u skladu s njom. Voditi računa o preporučenim dozama, koncentracijama, vremenu primjene i miješanju pripravaka.

Obavezno voditi evidenciju o upotrijebljenim sredstvima.

 

Mira Živković, dipl. ing. agr.
e-mail:
Mira.Zivkovic@komora.hr

Pripremi za ispis