Obavijest povrtlarima 08.06.2012.

Od prošle prognoze za povrtlare proteklo je više od 14 dana. Vrlo promjenjivo vrijeme pogoduju bolesti plamenjače krumpira (Phytophtora infestans), plamenjače rajčice, plamenjače luka (Peronospora destruktor), plamenjače krastavaca, dinja i lubenica (Pseudoperonospora cubensis).

Za zaštitu krumpira i rajčice preporučujemo jedan od sistemičnih fungicida: Ridomil Gold MZ, Melody Duo WP 66,75, Ridomil gold MZ Pepite, Galben M, Baldo M, Galben C, Baldo C i dr.

U usjevu krumpira mjestimično je pojava ličinki krumpirove zlatice (Leptinotarsa decemlineata) preporučujemo zaštitu primjenom jednog od insekticida: Mospilan 20,Confidor 200SL, Boxer, Laser, Aktara 25WG, Calypso 480 SC. 

U luku zaštitu od plamenjače koristiti se jednim od sistemičnih fungicida: Ridomil gold MZ Pepite, GalbenC, BaldoC, Amistar 250 SC i dr. Uz pripravak obavezno dodati okvašivač. 

U usjevima krastavaca, dinja i lubenica za zaštitu od plamenjače do cvatnje moguće je koristiti jedan od bakrenih pripravaka: Nordox75 WG, Cupropline i dr. 

Pripravke koristiti po preporuci proizvođača. 

Voditi evidenciju prskanja.

Mara Maglić dipl. ing. agr. 
E-mail Mara.Maglic@komora.hr
Pripremi za ispis