Obavijest proizvođačima jabuka 30.05.2012.

Posljednjih desetak dana obilježilo je nestabilno vrijeme s čestim oborinama lokalnog karaktera što je gotovo svakodnevno pogodovalo širenju krastavosti jabuke (Venturia inaequalis).

U voćnjacima gdje je od posljednje zaštite proteklo 7 i više dana ili su u voćnjaku prisutni simptomi krastavosti preporučamo još u ovoj zaštiti koristiti sistemične fungicide Score 250 EC, Cros, Difcor, Scissor, Indar 5 EW, Punch 10 EW, Systhane 12 E ili Fond 12 E uz dodatak površinskog fungicida na bazi kaptana, ditianona, mankozeba ili metirama.

U voćnjacima zaraženim pepelnicom jabuke uz kemijske mjere zaštite preporučamo i mehaničko uklanjanje zaraženih izboja. 

Prema sumi srednjih dnevnih temperatura mjerenih od 1. siječnja ovih dana prestaje opasnost od primarnih infekcija te će se za zaštitu plodova tijekom lipnja koristiti površinski fungicidi.

Voćari upisani u Upisnik proizvođača u integriranoj proizvodnji trebaju se pridržavati Tehnoloških uputa za integriranu proizvodnju voća za 2012. godinu te koristiti sredstva za zaštitu bilja dozvoljena za pojedinu voćnu vrstu u skladu s Tehnološkim uputama.

Preporučena sredstva za zaštitu bilja primijenite sukladno uputi proizvođača priloženoj uz sredstvo!

 

mr. sc. Željkica Oštrkapa-Međurečan
e-mail:
Zeljkica.Ostrkapa.Medjurecan@komora.hr

Pripremi za ispis