Obavijest voćarima 29.05.2012.

Od zadnje preporuke za zaštitu jabuke vladalo je promjenjivo vrijeme s čestim oborinama, a meteorolozi i tijekom narednih dana najavljuju oborine. Preporučamo provesti zaštitu jabuke protiv krastavosti ili fuzikladija.

Od preparata za zaštitu mogu se koristiti jedan od sistemičnih fungicida: Indar 5 EW, Score 250 EC, Cros, Difcor, Scissor, Baycor WP i dr. u kombinaciji s jednim od kontaktnih pripravaka: Delan 500 SC, Delan 700 WDG, Delan SC 750, Merpan 700 WDG, Captan 80 WG, Merpan 80 WDG, Stoper, Merpan 50 WP, Captan 50, Captan WP 50.

Upotrijebite onu aktivnu tvar koju ste najmanje puta koristili.

Izbojke zaražene pepelnicom mehanički odstraniti i iznijeti iz voćnjaka i spaliti.

U nasadima šljiva preporučamo provesti zaštitu protiv plamenjače i šupljikavosti lista pripravcima na bazi kaptana: Captan WP 50 ili Merpan 50 WP ili Stoper i sl.

Primijećena je prisutnost crvenog voćnog pauka (Panonycus ulmi). Kritičan broj je 3 – 5 pauka po listu. Po potrebi koristiti akaricide: Demitan, Ortus 5 SC, Apollo 50 SC, Vertimec 018 EC, Kraft 18 EC, Envidor SC 240, Nissorun 10 EC, Prima.

Pripravke primijeniti prema uputama koja se dobiju prilikom kupnje sredstva za zaštitu bilja.

Obavljeno tretiranje uvedite u evidenciju uporabe sredstava za zaštitu bilja, a praznu ambalažu od utrošenih sredstava za zaštitu bilja zbrinite na propisan način.

U posljednjoj izmjeni Pravilnika o uputama koji su se dužni pridržavati korisnici sredstava za zaštitu bilja i uvjetima kojima moraju udovoljavati (NN br. 135/08; 73/10; 55/12), došlo je do promjena u evidencijskom listu uporabe sredstava za zaštitu bilja. Prema izmjenama u evidenciju uporabe SZB obaveza je upisati najmanje: trgovački naziv SZB, datum i vrijeme početka i završetka tretiranja, količina primijenjenog SZB (doza, koncentracija), veličina površine i tretirana kultura odnosno biljni proizvod, objekt, površina neka druga uporaba. Evidencija se vodi u elektroničkom papirnatom obliku. 

  

Martina Orešković, dipl. ing. agr.
Martina.Oreskovic@komora.hr