Obavijest vinogradarima 28.05.2012.

Usljed velike količine oborina i zabilježenih infekcija gljivicom koja uzrokuje plamenjaču vinove loze (Plasmopara viticola) potrebno je izvršiti zaštitu nasada kao i protiv pepelnice vinove loze jer su najavljene nove oborine sljedećih dana.

Preporučeni fungicidi za zaštitu; Galben F, Baldo F, Fantic F, Mikal flash, Winner, Attila, Rival, Alonso, Mikal premium F, Forum star, Pergado F.Ridomil gold combi 45 WG.

Za pepelnicu mogu se koristiti i navedeni fungicidi; Nativo 75 WG, Mystic EC, , Gong EC, Crystal, Postalon,..

Za suzbijanje prve generacije gusjenica grožđanog moljca koristiti insekticid; Avaunt 15 SC, Rely 40, Lino, Reldan 40 EC, Vantex, Match 050, Mimic, Laser, Insegar 25 WP, Runner 240 SC, Nomolt.

Preporučene pripravke koristiti sukladno uputama proizvođača!

Voditi redovito obrazac (evidencija o uporabi sredstava za zaštitu bilja) i zbrinjavati ambalažu na način kako je propisano pravilnikom!                                                            –

Ana-Marija Čajkulić, dipl. ing. agr.
                                                                                             e-mail:Ana.Marija.Cajkulic@komora.hr