Obavijest proizvođačima luka 25.05.2012.

Plamenjača luka (Peronospora destructor), uzrokuje štete na dva načina. Prvo dovodi do uništavanja lisne mase dok je luk još u polju, a naknadno dolazi do propadanja zaraženih glavica u skladištu. Budući da vladaju povoljni vremenski uvjeti za razvoj plamenjače luka, preporučamo izvršiti tretiranje protiv navedene bolesti. 

Upotrijebiti se mogu sredstva: Quadris, Amistar 250 SC, Fantic-M, Galben-C, Baldo C ili Ridomil gold MZ pepite. 

O provedenom tretiranju potrebno je voditi evidenciju (sukladno Pravilniku o uputama kojih se moraju pridržavati korisnici sredstava za zaštitu bilja te uvjetima kojima moraju udovoljavati – NN 135/08, NN 73/10, NN 55/12). 

Prije upotrebe sredstava obavezno pročitati priloženu uputu o primjeni i sredstva koristiti prema preporukama proizvođača!

 
Mirta Križanić Božurić, dipl. ing. agr.
E-mail: Mirta.Krizanic@komora.hr
Pripremi za ispis