Obavijest povrtlarima 25.05.2012.

Obavještavaju se proizvođači krumpira da je prisutan vrlo jak pritisak krumpirove plijesni. Zbog proteklih oborina i novo izrasle zelene mase, a također i najavljenih novih oborina početkom slijedećeg tjedna, potrebno je provesti novu zaštitu usjeva krumpira. Preporuča se primjena INFINITO u količini od 1.2 L na hektar ili REVUS u količini od 400 ml na hektar ili MELODY DUO u količini od 3 kg na hektar ili EQUATION PRO u količini od 400 g na hektar ili ACROBAT u količini od 2 kg na hektar ili PERGADO MZ ili RIDOMIL GOLD ili GALBEN M ili BALDO M ili FANTIC M u količini od 2.5 kg na hektar.

Nasade rajčice na otvorenom potrebno je zaštiti od plamenjače primjenom EQUATION PRO u količini od 400 g na hektar ili MELODY DUO u količini od 2.5 kg na hektar ili PERGADO MZ u količini od 2.5 kg na hektar ili REVUS u količini od 500 ml na hektar. Važno je u redosljedu tretiranja mijenjati preparate, odnosno aktivne tvari.

Povrtlari koji će tretirati bio-preparatima mogu protiv krumpirove plijesni na krumpiru i protiv plamenjače na rajčici primijeniti MYCOSIN-VIN u količini od 5 kg na hektar ili FRUTOGARD u količini od 5 L na hektar.  

Obavezno je prije pripreme i primjene sredstava za zaštitu bilja pročitati priložene upute za uporabu. Otpadnu, ispražnjenu ambalažu od sredstava za zaštitu bilja odložiti u specijalne kontejnere za opasni otpad. Kontejneri su postavljeni uz poljoapoteke. Korisnici državnih potpora dužni su za ispražnjenu ambalažu posjedovati prateći list od tvrtke CIAK d.o.o. kojim dokazuju da su ispravno zbrinuli ambalažu.

 
                                                                                  Gordana Lovrec, dipl. ing. agr.
                                                                                  E-mail:Gordana.Lovrec@komora.hr
 
 
 
Pripremi za ispis