Obavijest maslinarima 23.05.2012.

Na praćenim lokalitetima do sada nije zabilježena pojava maslinovog moljca (Prays oleae) u kritičnim broju te za sada nije potrebno provoditi suzbijanje protiv ovog štetnika.Maslinare upućujemo na daljnje praćenje naših obavijesti.

Upozoravamo na lokalnu prisutnost štitastih uši stoga maslinarima preporučamo da obave pregled maslinika te po potrebi izvrše suzbijanje. U tu svrhu koristiti mineralna ulja (trgovačkog naziva Bijelo ulje ili Mineralno svijetlo ulje).

Također, i dalje upozoravama na vrlo povoljne uvjete za širenje paunovog oka (Spilocaea oleagina) pa maslinari koji nisu postupili prema obavijesti od 16.05. tretiranje mogu obaviti do početka cvatnje pripravcima na osnovi krezoksim-metila (trgovačkog naziva Stroby WG) ili tebukonazola i trifloksistrobina (trgovačkog naziva Nativo 75 WG).

Sredstva za zaštitu bilja primijeniti prema uputama proizvođača.

Provedeno tretiranje upisati u evidencijski list korištenja sredstava za zaštitu bilja.

 

Karmen Karlić, dipl.ing.agr.
e-mail: Karmen.Karlic@komora.hr