Obavijest međimurskim vinogradarima o mjerama prve usmjerene zaštite vinograda prije početka cvatnje 22.05.2012.

U razdoblju od 8. do 14. svibnja o.g. upućivali smo svibanjske preporuke o prvim ovogodišnjim usmjerenim zaštitama vinograda protiv dvije najopasnije gljivične bolesti koje napadaju sve zelene organe vinove loze: plamenjače ili peronospore i pepelnice! Naime, optimalni uvjeti za prve ovogodišnje primarne zaraze uzročnikom plamenjače ili peronospore (Plasmopara viticola) su zabilježeni još u danima 3./4. svibnja i ponovno 7. svibnja 2012. godine, jer je tih dana palo prosječno 40 mm kiše u vinogorju, a najniže su temperature bile veće od 12°C! Od početka svibnja bilježimo također uvjete za oslobađanje zimskih spora uzročnika pepelnice iz prezimljujućih plodišta. Skriveno razdoblje prve primarne zaraze plamenjačom je završilo 12. svibnja o.g., ali tri dana nakon toga na lokalitetu Vučetinec na netretiranom trsju sorte moslavac bijeli ili šipon nisu pronađeni prvi znakovi bolesti. Računamo da su zbog suhe zime tek manji dio zimskih plodišta bili spremni za oslobađanje u prvim danima mjeseca svibnja. Protekli je tjedan obilježilo vjetrovito i relativno prohladno razdoblje, pa je u jutarnjim satima dana 18. svibnja o.g. na lokalitetima središnjeg i donjeg Međimurja zabilježen jači mraz, a isto je zabilježeno u kotlinama gornjeg dijela Međimurja. Pritom su najviše stradale povrtne i ratarske kulture iz porodice tikvenjača i pomoćnica!

Premda je vinova loza zbog iznadprosječno tople druge polovice mjeseca ožujka ranije krenula vegetacijom za prosječno 10-14 dana u odnosu na prosječne sezone, nagli prodor hladne kontinentalne fronte s jačim sjevernim vjetrovima u danima od 4. do 8. svibnja, te ponovno između 13. i 18. svibnja o.g. zaustavio je brži rast i razvoj mladica u vinogradima. Meteorolozi u naredna 3 dana najavljuju novo promjenljivo razdoblje s mogućim oborinama, pa ponovno upozoravamo da je opasnost od snažnije pojave najvažnijih bolesti svih zelenih organa vinove loze plamenjače ili peronospore i pepelnice u vinogorju već prije cvatnje ove sezone vrlo velika! Stoga u nasadima gdje je od posljednje zaštite proteklo više od 12 dana u narednih 15-tak dana preporučujemo obaviti dvije usmjerene zaštite vinograda prije početka cvatnje.Izbor pripravaka odabrati prema zdravstvenom stanju vinograda i veličini mladica. Već početkom proteklog tjedna u sorata chardonnay, muškat žuti, rizvanac njihova dužina je prelazila 85 cm, ali primjerice u sorata sauvignon, moslavac bijeli i slično tih su dana mladice bile prosječne dužine 30 do 50 cm. 

U nasadima gdje su prve zaštite obavljene po preporukama, a u vinogradima nema znakova bolesti, još je uvijek protiv plamenjače ili peronospore sredinom svibnja moguće koristiti pripravke navedene u Tablici 1. iz posljednje preporuke od 9. svibnja 2012. godine! 

Također, još od kraja travnja i početka svibnja upozoravamo na optimalne uvjete za primaran i prikriveni razvoj pepelnice (Uncinula necator) iz zimskih plodišta, naročito na položajima i vinogradima gdje je ova bolest bila prisutna u jačoj mjeri proteklih godina, a posljednjih 9 dana razvijaju se mladice zaražene pepelnicom. Povišena vlažnost zraka, čiji prosjeci dosežu vrijednosti 60-70 %, uz najviše dnevne temperature 20-tak ºC tome naročito pogoduju, pa je tijekom svibnja potrebno provoditi redovitu i kvalitetnu preventivnu zaštitu protiv pepelnice. Koristiti pripravke po preporuci od 9. svibnja o.g., navedene u Tablici 2. 

Let prezimljujuće populacije pepeljastog grožđanog moljca (Lobesia botrana) je započeo 10. travnja o.g., dok pojavu žutog grožđanog moljca (Eupoecilia ambiguella) do sredine mjeseca svibnja nismo niti zabilježili! Istraživanja i vlastita iskustva u Međimurskom vinogorju dokazuju da je štetnost prve generacije pepeljastog grožđanog moljca najmanja u odnosu na ljetne populacije. Premda se tolerantnim pragom za prvu generaciju gusjenica grožđanih moljaca po starim podacima smatra 15-30 na 100 cvjetova, naša iskustva i istraživanja u zemljama okruženja potvrđuju da je ovaj prag prestrogo postavljen. Naime, vinova loza izgubljenu štetu od gusjenica prve generacije moljaca lagano nadoknađuje boljim razvojem preostalih bobica i manjim osipanjem. Tako se u uvjetima dobre oplodnje može tolerirati 1 gusjenica na 1 grozd, naročito na vinskim sortama zbijenih grozdova (npr. rajnski rizling, graševina, pinot sivi, traminac, sauvignon, i dr.), pa novije smjernice za integriranu zaštitu vinove loze ne preporučuju usmjereno kemijsko suzbijanje prve generacije grožđanih moljaca! Stoga prezimljujuću populaciju grožđanih moljaca u vinogorju u narednom razdoblju nije potrebno suzbijati, pa trenutno nema potrebe za primjenom insekticida! 

U nasadima sadnje 2012. godine, nakon bubrenja i otvaranja pupova preporučujemo suzbijati lozine grinje, te pritom koristiti Demitan SC (0,075 %) ili Ortus SC (0,1 %). U mladim nasadima sadnje 2011. ili 2010. godine, nakon što mladice dosegnu 40-50 cm, u mjerama zaštite protiv plamenjače prednost dajemo sustavnim pripravcima na osnovi fosetila koji su proteklih godina dali najdugotrajniju zaštitu od ove bolesti. 

mr.sc. Milorad Šubić, dipl.ing.agr.
 
Pripremi za ispis