Obavijest proizvođačima luka 18.05.2012.

Prije najavljenih oborina za kraj ovog tjedna  provesti preventivnu zaštitu luka od plamenjače (Peronospora destructor).

Od fungicida se mogu koristiti: Champion tekući ili Cuproline, Bordoška juha 20 WP ili Bordoška suspenzija 20 WP; Cuprocaffaro 50 WP ili Rame caffaro 32 WP, Champion tekući, Champion 50 WG ili Blauvit ; Antracol WP, Chromoneb S-70 ili Župineb S-70. Fungicidu dodati okvašivač.

Fungicide koristiti prema preporuci proizvođača.

dr.sc. MirnaCeranić-Sertić
e-mail: Mirna.Ceranic-Sertic@komora.hr

Pripremi za ispis