Obavijest maslinarima 17.05.2012.

Maslinari koji su u svoje nasade postavili lovne snopiće ili ostavili grančice protiv potkornjaka neka ih u narednih nekoliko dana iznesu iz svojih nasada i spale ! 

 

Marina Kocijančić, dipl. ing. agr.
e-mail: Marina.Kocijancic@komora.hr

Pripremi za ispis