Obavijest vinogradarima 15.05.2012.

U vinogradima oštećinim od bure moguće je primijeniti biostimulator Drin.

Pripravak primijeniti prema pismenoj uputi proizvođača.

  

Karmen Karlić, dipl.ing.agr.
e-mail: Karmen.Karlic@komora.hr

Pripremi za ispis