Obavijest proizvođačima ozime pšenice 15.05.2012.

Učestale oborine u periodu klasanja i cvatnje žitarica pogoduju jačem razvoju bolesti klasa. Osobito skrećemo pozornost na moguće ostvarivanje zaraza uzročnikom paleži klasa pšenice (Fusarim sp.), smeđom pjegavosti pljevica (Septoria nodorum) te pepelnicom (Blumeria graminis). Posljedica zaraze koja se ostvari za kišovitog vremena tijekom cvatnje pšenice je smanjenje količine i kvalitete uroda, a zaražena zrna mogu sadržavati mikotoksine koje izlučuju gljivice iz roda Fusarium.

Zbog toga preporučamo pred početak cvatnje pšenice obaviti zaštitu od bolesti fungicidima kao što su: Duett, Duett Ultra, Respect 250 SC, Controlan, Prosaro 250 EC, Folicur EW 250, Imact C, Superpact C, Falcon EC 460 i sl.

Podsjećamo na obvezu vođenja evidencijskog lista o tretiranjima i na obvezu pravilnog postupanja s praznom ambalažom od sredstava za zaštitu bilja.

Preporučena sredstva za zaštitu bilja primijenite sukladno uputi priloženoj uz sredstvo!

 

dr.sc. Mirna Ceranić- Sertić
e-mail: Mirna.Ceranic-Serti@komora.hr

Pripremi za ispis