Obavijest proizvođačima jabuka i krušaka 15.05.2012.

O posljednje preporuke za zaštitu jabuka agroklimatske stanice na području naše županije zabilježile su od 10 do 25 litara kiše pokvadratnom metru te su ostvareni uvjeti infekciju uzročnikom krastavosti jabuke (Venturia inaequalis).

Voćarima preporučamo da obave zaštitu primjenom sitemičnih fungicida Score 250 EC, Cros, Difcor, Scissor, Indar 5 EW, Punch 10 EW, Systhane 12 E ili Fond 12 E uz dodatak površinskog fungicida na bazi kaptana, ditianona, mankozeba ili metirama.

U voćnjacima zaraženim pepelnicom jabuke uz kemijske mjere zaštite preporučamo i mehaničko uklanjanje zaraženih izboja.

Upozoravamo voćare da kod odabira određenog fungicida obrate pozornost na maksimalan broj tretiranja nekom aktivnom tvari dozvoljen tijekom jedne vegetacijske sezone.

Voćari upisani u Upisnik proizvođača u integriranoj proizvodnji trebaju se pridržavati Tehnoloških uputa za integriranu proizvodnju voća za 2012. godinu te koristiti sredstva za zaštitu bilja dozvoljena za pojedinu voćnu vrstu u skladu s Tehnološkim uputama.

Preporučena sredstva za zaštitu bilja primijenite sukladno uputi proizvođača priloženoj uz sredstvo!

 

mr. sc. Željkica Oštrkapa-Međurečan
e-mail:
Zeljkica.Ostrkapa.Medjurecan@komora.hr

Pripremi za ispis