Obavijest voćarima 11.05.2012.

Obavještavaju se voćari intenzivnih nasada jabuka da je potrebno provesti prije najavljenih oborina preventivnu zaštitu nasada od krastavosti tj. fuzikladija i pepelnice. Primijeniti se može CLARINET u količini od 1.5 L na hektar ili INDAR u količini od 600 ml na hektar ili SCORE u količini od 130 ml na hektar. Jednom od sistemičnih preparata preporuča se kombinirati i jedan od kontaktnih preparata u svrhu suzbijanja krastavosti npr. MERPAN ili CAPTAN ili STAR ili MANKOZEB ili PINOZEB ili MANKOKAL u količini od 2 kg na hektar.

Voćarima koji će tretirati bio-preparatima i hobistima preporuča se protiv krastavosti primjena bio-preparata MYCOSIN VIN u količini od 5 kg na hektar, a protiv pepelnice kombinirati SUMPOR SC u količini od 3 L na hektar.

Obavezno je prije pripreme i primjene sredstava za zaštitu bilja pročitati priložene upute za uporabu. Otpadnu, ispražnjenu ambalažu od sredstava za zaštitu bilja odložiti u specijalne kontejnere za opasni otpad. Kontejneri su postavljeni uz poljoapoteke. Korisnici državnih potpora dužni su za ispražnjenu ambalažu posjedovati prateći list od tvrtke CIAK d.o.o. kojim dokazuju da su ispravno zbrinuli ambalažu.

 

 

Gordana Lovrec, dipl.ing.agr.
e-mail:Gordana.Lovrec@komora.hr

Pripremi za ispis