Obavijest ratarima 11.05.2012.

Ponovo se obavještavaju ratari da pregledaju žita jer je na pojedinim usjevima ustanovljena značajna prisutnost ličinaka leme. Ukoliko su prisutne u povećanom broju mogu uzrokovati velike štete izjedanjem listova, posebice lista zastavičara koji je važan za nalijevanje zrna. Insekticidi koji se mogu primijeniti su KARATE ZEON ili KARIS ili LAMBDA u količini od 100 ml na hektar ili FASTAC ili DIREKT u količini od 100 ml na hektar ili DECIS ili ROTOR ili ROETEM u količini od 500 ml na hektar ili VANTEX u količini od 40 ml na hektar.

Obavezno je prije pripreme i primjene sredstava za zaštitu bilja pročitati priložene upute za uporabu. Otpadnu, ispražnjenu ambalažu od sredstava za zaštitu bilja odložiti u specijalne kontejnere za opasni otpad. Kontejneri su postavljeni uz poljoapoteke. Korisnici državnih potpora dužni su za ispražnjenu ambalažu posjedovati prateći list od tvrtke CIAK d.o.o. kojim dokazuju da su ispravno zbrinuli ambalažu.

 

Gordana Lovrec, dipl.ing.agr.
e-mail:Gordana.Lovrec@komora.hr

Pripremi za ispis