Obavijest proizvođačima krumpira 11.05.2012.

Obilaskom terena utvrđeno je da ima parcela na kojima krumpir zatvara redove, dok je na većini ostalih parcela u manjim fazama razvoja.

Prema najavama meteorologa krajem vikenda moguća je lokalna pojava oborina. Takovo vrijeme pogoduje pojavi plamenjače krumpira. Na parcelama gdje je krumpir pred zatvaranjem redova može se provesti preventivno tretiranje protiv plamenjače krumpira:nekim od sljedećih pripravaka: Shirlan 500 SC, Sheila, Shakal 500 SC, Ranman 400 SC, Tattoo, Infinito.

ili nekim od sljedećih fungicida koji su registrirani i za zaštitu protiv koncentrične pjegavosti: Daconil 720 SC, Electis WG, Antracol WP 70,Chromoneb S-70, Župineb S-70, Quadris,.

Obilaskom terena uočena je i veća pojava odraslih oblika krumpirove zlatice. Stoga upozoravamo proizvođače da obilaze parcele i prate pojavu ovog štetnika, kako bi pravodobno izvršili zaštitu .

Sva obavljena tretiranja potrebno je unijeti u evidencijsku listu o uporabi sredstva za zaštitu bilja (Pravilnik o uputama kojih su se obvezni pridržavati korisnici sredstava za zaštitu bilja NN135/08 i 73/10).

Proizvođači upisani u Upisnik proizvođača u integriranoj proizvodnji trebaju se pridržavati Tehnoloških uputa za integriranu proizvodnju povrćarskih kultura za 2012. godinu te i koristiti sredstva za zaštitu bilja dozvoljena za pojedinu povrtnu kulturu u skladu s Tehnološkim uputama.

Preporučena sredstva za zaštitu bilja treba primijeniti sukladno pismenoj uputi koja se dobije prilikom kupnje sredstva.

 

Jadranka Berić  dipl .ing. agr.
e-mail: Jadranka.Beric@komora.hr

Pripremi za ispis