Obavijest povrtlarima 11.05.2012.

Obavještavaju se proizvođači krumpira čiji su se usjevi zatvorili u redovima da je potrebno provesti zaštitu od krumpirove plijesni, budući je ostvarena prva infekcija.Usjevi krumpira u kojima biljke nisu zatvorile redove ne treba još tretirati. Preporuča se primjena ELECTIS u količini od 2 kg na hektar ili DACONIL u količini od 1.75 L na hektar ili MELODY DUO u količini od 3 kg na hektar ili SHIRLAN u količini od 400 ml na hektar ili EQUATION PRO u količini od 400 g na hektar.

Povrtlari koji će tretirati bio-preparatima mogu protiv krumpirove plijesni primijeniti MYCOSIN VIN u količini od 5 kg na hektar ili FRUTOGARD u količini od 5 L na hektar.

Na pojedinim parcelama kupusnjača zamijećena je povećana prisutnost buhača. Potrebno je pregledati usjeve kupusnjača i ukoliko su prisutni navedeni štetnici preporuča se primijeniti ROETEM u količini od 0.5 L na hektar, Insekticidima je potrebno dodati okvašivač.

Obavezno je prije pripreme i primjene sredstava za zaštitu bilja pročitati priložene upute za uporabu. Otpadnu, ispražnjenu ambalažu od sredstava za zaštitu bilja odložiti u specijalne kontejnere za opasni otpad. Kontejneri su postavljeni uz poljoapoteke. Korisnici državnih potpora dužni su za ispražnjenu ambalažu posjedovati prateći list od tvrtke CIAK d.o.o. kojim dokazuju da su ispravno zbrinuli ambalažu.

 

Gordana Lovrec, dipl.ing.agr.
e-mail:Gordana.Lovrec@komora.hr

 

Pripremi za ispis