Uputa vinogradarima o mjerama usmjerene zaštite vinove loze u prvoj polovici svibnja 09.05.2012.

U razdoblju od 3. do 17. travnja o.g. uputili smo dnevne preporuke o provođenju prva, a u razdoblju od 20. do 27. travnja o.g. preporuku o provođenju prve dvije usmjerene ovogodišnje zaštite vinograda, prvenstveno protiv grinja iz skupine šiškarica (akarinoza, erinoza) i skupine crvenih pauka, te protiv crne pjegavosti. Nakon što je u prvih 25 dana mjeseca travnja zabilježeno prohladno, vjetrovito i povremeno kišovito razdoblje u zadnjim danima proteklog mjeseca i prvim danima mjeseca svibnja, a naročito u razdoblju od 29.4.-2.5. o.g., zabilježeno je iznadprosječno toplo, kada je na mjernom lokalitetu Orehovčak najviša dnevne temperatura bila iznad 29°C, a noćne su vrijednosti pritom bile veće od 15°C. Tih su dana zabilježeni dobri početni porasti mladica vinove loze. U sorata chardonnay, muškat žuti, moslavac ili šipon i sl. one su već sredinom i krajem proteklog tjedna dosezale 20-40 cm, a ovih dana premašuju 50-tak cm. Ali, u sorata osjetljivih na lozine grinje, npr. sauvignon, silvanac zeleni, graševina i slično mladice su bile prosječne dužine 10-15 cm. Zbroj prosječnih dnevnih temperatura od početka ove kalendarske godine većih od 8°C premašio je sumu 170°C već dana 27. travnja o.g., a zbroj prosječnih dnevnih temperatura od početka prosinca protekle godine većih od 0°C dostignuo je iznos 1.100°C na dan 30. travnja o.g.! Tih su dana zabilježeni granični uvjeti za dozrijevanje i naknadno oslobađanje zimskih spora uzročnika plamenjače ili peronospore (Plasmopara viticola) i pepelnice (Uncinula necator).

Optimalne uvjete za prve ovogodišnje primarne zaraze uzročnikom plamenjače ili peronospore su zabilježene u danima 3./4. svibnja i ponovno 7. svibnja 2012. godine, jer je tih dana palo prosječno 40 mm kiše u vinogorju, a najniže su temperature bile veće od 12°C!

Skriveno razdoblje ili završetak inkubacije prve primarne zaraze uzročnikom plamenjače završava za 3 do 4 dana, a narednih 10-tak mm kiše meteorolozi najavljuju narednog vikenda, pa je ove sezone opasnost od ranog razvoja plamenjače i pepelnice u prvoj polovici mjeseca svibnja velika! Stoga su potrebne redovite preventivne mjere zaštite protiv ove dvije najznačajnije gljivične bolesti koje napadaju sve zelene organe vinove loze.

Vinogradarima koji su zadnje preventivne zaštite obavili prije 12 ili više dana, preporučujemo u naredna 2-3 dana, a svakako prije slijedeće najavljene kiše, obaviti prvu usmjerenu zaštitu protiv ove bolesti! Još je uvijek protiv plamenjače ili peronospore u prvoj polovici svibnja moguće koristiti neki površinski organski fungicid (vidi Tablicu 1.) ili na položajima i sortama gdje su mladice duže od 50 cm započeti preventivnu primjenu Al-fosetila.

Tablica 1. Izbor pripravaka za preventivnu zaštitu vinograda protiv plamenjače (Plasmopara viticola) u prvoj polovici mjeseca svibnja prema "Tehnološkim uputama za integriranu proizvodnju grožđa za godine 2012.":

 

Djelatna tvar
Pripravak
Primjena (%)
mankozeb
Dithane M-45, Pinozeb, mankozeb, Star 80 WP, Crittox MZ, Caiman, Mankonor, Mankokal, Dithane DG neotec
0,2-0,25 %
ditianon
Delan 700 SC 750, Delan 700 WDG
0,035-0,05 %
metiram
Polyram DF
0,25 %
folpet
Folpan WDG 80, Folpan WDG 50, Futura WP
0,15-0,2 %
propineb
Antracol WP 70, Chromoneb, Župineb
0,25 %
klortalonil
Daconil 720 SC
1,5-2,0 lit./ha
kaptan
Captan 50, Stoper, Merpan 50 WP
0,2-0,3 %
fosetil & folpet
Mikal flash WG, Winner WP, Attila, Rival, Alonso
0,3-0,4 %
azoksistrobin*
Quadris
0,075-0,1 %
azoksistrobin & folpet*
Universalis
0,25 %
piraklostrobin & metiram*
Cabrio Top
0,15-0,2 %
zoksamid & mankozeb
Electis WG
1,5-1,8 kg/ha

 

*istovremeno preventivno suzbijaju plamenjaču i pepelnicu

Upozoravamo na optimalne uvjete za prikriveni razvoj pepelnice iz zimskih plodišta (kleistoteciji), naročito na položajima i vinogradima gdje je ova bolest bila prisutna u jačoj mjeri proteklih godina.

Povišena vlažnost zraka, čiji prosjeci dosežu vrijednosti 60-70 %, uz najviše dnevne temperature 25 do 27ºC tome naročito pogoduju, pa je tijekom svibnja potrebno provoditi redovitu i kvalitetnu preventivnu zaštitu protiv pepelnice. Osim anorganskih pripravaka na osnovi sumpora, u prvoj polovici svibnja moguće je koristiti organski meptildinokap. Spomenute pojedinačne fungicide protiv pepelnice potrebno je dodavati organskim fungicidima koji se preventivno koriste protiv plamenjače ili peronospore.

Tablica 2. Izbor pripravaka za preventivnu zaštitu vinograda protiv pepelnice (Uncinula necator) u prvoj polovici mjeseca svibnja prema "Tehnološkim uputama za integriranu proizvodnju grožđa za godine 2012.":

 

Djelatna tvar
Pripravak
Primjena (%)
sumpor
Thiovit jet WG, Kumulus DF, Kalinosul, Chromosul, Kossan, Sulfolac, Kvašljivi sumpor, Cosavet DF, Sumpor micro 80, Sumpor SC 80, Tekući sumpor, Sulfolac 85 SC
0,3-0,5 %
meptildinokap
Karathane gold EC
0,05-0,06 %
krezoksim-metil
Stroby DF
0,02 %
azoksistrobin*
Quadris
0,075-0,1 %
azoksistrobin & folpet*
Universalis
0,25 %
piraklostrobin & metiram*
Cabrio Top
0,15-0,2 %
trifloksistrobin & cimoksanil*
Eclair WG
0,025 %
metafenon
Vivando SC
0,015-0,02 %
prokinazid
Talendo EC
0,02 %
tetrakonazol
Domark 40 ME
0,6-0,75 l/ha
tebukonazol
Folicur EW 250, Mystic EC
0,03 %
penkonazol
Topas 100 EC
0,025 %
kinoksifen
Crystal KS
0,015-0,02 %
flusilasol
Punch 10 EW
0,016-0,02 %

 

*istovremeno preventivno suzbijaju plamenjaču i pepelnicu

Let pepeljastog grožđanog moljca (Lobesia botrana) je započeo već 10. travnja 2012. godine, ali niti je optimalno vrijeme a niti smjernice integrirane proizvodnje grožđa ne preporučuju suzbijanje prezimljujuće ili prve populacije ovog štetnika, pa u vinogorju nema potrebe za primjenom insekticida početkom i sredinom mjeseca svibnja.

U mladim nasadima sadnje 2012. nakon pojave prvih listića preporučujemo preventivno suzbijati grinje šiškarice (Eryophidae) specifičnim akaricidima prema protekloj uputi (Demitan, Ortus).

Ovisno o izboru pripravaka, te količini i rasporedu oborina mjere zaštite se moraju obavljati u razmacima 8-14 dana.

 

 

mr.sc. Milorad Šubić, dipl.ing.agr.
e-mail: milorad.subic@komora.hr

 

Pripremi za ispis