Obavijest voćarima 09.05.2012.

Obzirom na najavljene oborine za vikend i zabilježenu infekciju gljivicom uzročnikom mrljavosti lista i ploda (Venturia inaequalis) jabuke preporučamo izvršiti zaštitu protiv navedene bolesti  nekim od navedenih preparata, a pepelnicu na jabukama mehanički odstraniti uz primjenu nekog fungicida.

Clarinet, Indar 5 EW , Punch 10 EW, Baycor WP 25, Systhane 12 E, Score 250 EC , Topas C 50 WP, Zato plus, Zato 50 WG, Fond 12 E, Folicur WP 25, Stroby WG, (djelovanje i na pepelnicu), uz dodatak Star 80 WP, Mankozeb, Polyram DF, Captan 80 WG, Dithane M-45, Merpan 80 WDG, Delan 700 WDG, Folpan 80 WDG, Dodine S 65 i dr.

U nasadima jabuke suzbijati minera okruglih mina i zabilježen je let jabučnog savijača kojeg je potrebno suzbiti nekim od insekticida: Calypso SC 480, Mospilan 20 SP.

Pripravke primijeniti prema uputama proizvođača!

Zbog brige o pčelama tretiranja provoditi u večernjim satima!

Voditi redovito obrazac (evidencija o uporabi sredstava za zaštitu bilja) i zbrinjavati ambalažu na način kako je propisano pravilnikom.

 

Ana-Marija Čajkulić dipl. ing. agr.
e-mail: Ana.Marija.Cajkulic@komora.hr

Pripremi za ispis