Obavijest vinogradarima 09.05.2012.

Vinova loza nalazi se u fazi mladice dužine 15-30 cm. Meteorološke stanice u našoj županiji zabilježile su primarne infekcije gljivicom koja uzrokuje plamenjaču vinove loze (Plasmopara viticola). Radi toga važno je napraviti zaštitu protiv navedene bolesti prije vikenda kad je najavljena velika količina oborina.

Preporučeni fungicidi za zaštitu; Mikal, Delan SC 750, Dodine S 65, Daconil 720 SC, Ridomil gold combi 45 WG, Cabrio top, Electis,Melody duoWP 66,75, Profiler, Equation pro, Verita i sl.

Primijenjenom preparatu dodati neki sumporni pripravak radi djelovanja na pepelnicu.

Preporučene pripravke koristiti sukladno uputama proizvođača!

Voditi redovito obrazac (evidencija o uporabi sredstava za zaštitu bilja) i zbrinjavati ambalažu na način kako je propisano pravilnikom!

 

Ana-Marija Čajkulić, dipl. ing. agr.
e-mail:Ana.Marija.Cajkulic@komora.hr

Pripremi za ispis