Obavijest proizvođačima koštičavog voća 09.05.2012.

Prognoza za vikend je sa puno oborina pa proizvođačima koštičavog voća preporučamo ponoviti zaštitu protiv bolesti lista radi velike količine oborina koje su pale prošlog vikenda. Zaštitu je potrebno izvršiti nekim od kontaktnih fungicida; Dithane M 45, Sttar 80 WP, Pinozeb M 45, Merpan 50 WP, Captan WP 50, Stoper, Folpan 50 WP, Futura 50 WP, Delan SC 750, Dodine S 65 ili Chromodin S 65, i dr.

Fungicidu je potrebno dodati i insekticid za suzbijanje breskvinog savijača čija gusjenica oštećuje mladice breskve i čini štete naročito mladim nasadima (Reldan 40 EC, Lino, Rely 40, Karate 2,5 EC) i sl.

Upotrijebljeno sredstvo zbrinuti na propisani način, voditi evidenciju o uporabi sredstava za zaštitu bilja kao i pridržavati se Tehnoloških uputa za integriranu proizvodnju voća u 2012.godini (samo za one koji su upisani u Upisnik proizvođača u integriranoj proizvodnji)!

 

Ana-Marija Čajkulić, dipl.ing.agr.
e-mail: Ana-Marija.Cajkulic@komora.hr

Pripremi za ispis