Obavijest poljoprivrednicima 09.05.2012.

Obiteljska poljoprivredna gospodarstva upisana u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava MP-a koja koriste sredstva za zaštitu bilja dužna su na zakonom propisan način zbrinuti ambalažu tih sredstava i o tome imati dokaz u obliku pravilno ovjerenog obrasca „PRATEĆI LIST“.

Tvrtka C.I.A.K. je ovlaštena za sakupljanje ove ambalaže, a mjesto preuzimanja je poljoapoteka Hipodrom, Put Piketa 24 u Sinju, dana 17.05.2012. od 8-10 h te poljoapoteka Poljopromet d.o.o., Brune Bušića bb u Imotskom od 11 i 30 do 13 h.

Ambalaža mora biti prazna, pravilno isprana i od tvrtki članova CROCPA EKO MODELA (AM Agro, AGRAgroChem-Maks, BASF, BayerCropScience, Chromos Agro, Dow AgroScience, Florel,Pinus Agro, Syngenta Agro, Genera d.d. i Herbos d.d. (u stečaju). 

PRATEĆI LIST (Obrazac pl-Oo) kupuje se u knjižarama Narodnih novina, podatke ispunjava posjednik ambalažnog otpada a ovjereni dokument treba čuvati 5 god. te pokazati prilikom inspekcijskog nadzora. 

 

mr.sc.Ivana Župić
e-mail: Ivana.Zupic@komora.hr

Pripremi za ispis