Obavijest proizvođačima koštičavog voća 08.05.2012.

Obavještavamo vlasnike nasada bresaka da je krajem travnja zabilježen intenzivan let breskvinog savijača. Gusjenice prve generacije ovog štetnika ubušuju se u vrhove mladica, a posljedica je njihovo sušenje, što je naročito štetno na mladim nasadima jer je tada otežano formiranje uzgojnog oblika. Za suzbijanje ovog štetnika preporučujemo insekticide: Reldan 40 EC, Lino, Rely 40, Rogor 40, Chromgor 40, Zagor, Ritam, Sistemine E-40 ili Calinogor. Zbog veće količine oborina u nasadima koštičavog voća potrebno je ponoviti tretiranje protiv šupljikavosti lista. Od pripravaka predlažemo primijeniti Captan 80 WG, Merpan 80 WDG ili Stoper.

Ujedno se obavještavaju voćari da izvrše pregled nasada koštičavog voća zbog prisutnosti lisnih uši te da po potrebi izvrše tretiranje. Ukoliko se utvrdi prisutnost lisnih uši za tretiranje se može primijeniti Calypso SC 480, Confidor SL 200, Boxser 200 Sl, Rapid, Magnum 200 SL, Kohinor 200 SL, Dali, Congo, Pirimor 50 WG i sl.

Sukladno Pravilniku o uputama kojih su se obvezni pridržavati korisnici sredstava za zaštitu bilja te uvjetima kojima moraju udovoljavati (NN 135/08, NN 73/10) korisnici sredstava za zaštitu bilja moraju voditi evidenciju o izvršenim tretiranjima.

Pripravke za zaštitu bilja upotrijebiti prema uputi proizvođača, a praznu je ambalažu potrebno zbrinuti na propisani način.

 

Suzana Slovic, dipl.ing.agr.
e-mail: Suzana.Slovic@komora.hr

Pripremi za ispis