Obavijest vinogradarima 04.05.2012.

Od zadnje preporuke za zaštitu vinove loze prošlo je 12 dana. Obzirom na intenzivniji porast i najavu nestabilnog vremena s oborinama u narednim danima oborinama stvoriti će se uvjeti za infekciju crnom pjegavosti (Phomopsis viticola).

Preventivnu zaštitu moguće je napraviti uporabom organskih površinskih fungicida Daconil 720 SC, Mankozeb, Polyram DF, Antracol WP 70 ili Delan 700 WDG uz dodatak pripravka na osnovi sumpora koji djeluje kao preventivna zaštita od pepelnice i grinja.

Pripravke koristite sukladno uputama proizvođača.

NAPOMENA!

Korisnici sredstava za zaštitu bilja nakon tretiranja trebaju ispuniti evidencijsku listu o korištenju sredstava za zaštitu bilja, a ambalažu zbrinuti na propisan način.

 

Ivana Tomac Talajić dipl. ing.agr.
e-mail:Ivana.Tomac.Talajic@komora.hr