Obavijest proizvođačima šljiva 04.05.2012.

U nasadima šljive, savjetujemo prije kiše koja je najavljena od ponedjeljka provesti preventivnu zaštitu protiv šupljikavosti lista i plamenjače šljive  pripravkom na osnovi kaptana (Captan 50, Merpan, Stoper i sl.).

Kontrolirati prisustvo lisnih uši. Prag štetnosti je više od 5 % izbojaka napadnutih ušima. Prema potrebi obaviti zaštitu protiv lisnih uši..

U nasadima šljive može se primijenitin pripravak Teppeki 500 ili Pirimor 50 WG.

Tretiranje insekticidima provesti uvečer! Prethodno odstraniti cvatući podrast!

Pripravke primijeniti prema pismenoj uputi proizvođača!

Podsjećamo na obvezu vođenja evidencijskog lista o tretiranjima sredstvima za zaštitu bilja i na obvezu pravilnog postupanja s praznom ambalažom od sredstava za zaštitu bilja. 

 
Margita Budiselić Kutle, dipl. ing. agr.
e-mail: Margita.Budiselic.Kutle@komora.hr