Obavijest vlasnicima plantažnih nasada bresaka, nektarina i šljiva 03.05.2012.

Cvatnja bresaka, nektarina i šljiva je započela već krajem mjeseca ožujka o.g., te smo u tri noći u prvih 10 dana mjeseca travnja zabilježili vrlo velike štete na generativnim organima od niskih temperatura. Posljednjih pet dana bilježimo iznadprosječno vruće meteorološko razdoblje s najvišim dnevnim temperaturama zraka koje su od 29. travnja o.g. veće od 29°C, a prosječne su dnevne vlažnosti zraka pritom između 50 i 55 %. Meteorolozi tijekom današnjeg dana najavljuju mogućnost lokalnih oborina. U uvjetima vrućeg i sparnog i povremeno kišnog razdoblja bilježimo uvjete za razvoj krastavosti (Venturia carpophilla), šupljikavosti lišća (Stigmina carpophilla), te pepelnice (Sphaerotheca pannosa var. persicae) na lišću i plodovima u razvoju, a na šljivama se osim šupljikavosti u našim uvjetima još pojavljuju plamenjača (Polystigma rubrum) i naročito hrđa lišća šljive (Tranzchelia pruni spinosae). Stoga je u nasadima bresaka, nektarina i šljiva u narednom razdoblju moguće koristiti kombinaciju površinskih fungicida na osnovi kaptana (npr. Captan WP 50 ili Stoper ili Merpan WP) (dopuštenje za šljive, breskve, nektarine) ili folpeta (npr. Folpet WP 50, Futura 50 WP) (dopuštenje za šljive) ili mankozeba (Dithane M-45, Mankokal, Caiman WP, Crittox MZ 80 i slično) (dopuštenje za šljive), te im po potrebi dodati jedan sistemni pripravak, npr. fenbukonazol (Indar EW) (novo dopuštenje za šljive i breskve).

Od štetnih organizama u nasadima bresaka, nektarina i šljiva tijekom prve polovice svibnja bilježimo jače množenje lisnih uši (Aphidae), a moguće još tripsa (Thrips spp.) i biljnih stjenica, pa je navedenim fungicidima moguće još dodati vrlo učinkovite pripravke na osnovi acetamiprida (Mospilan SP i slično) (dopuštenje za breskve i nektarine) ili imidakloprida (Confidor 200 SL i slično) (dopuštenje za breskve i nektarine).

Let breskvina savijača (Cydia molesta) je započeo već 28. ožujka o.g., a naročito je intenzivan posljednja 4 dana! Pojavu prezimljujuće populacije breskvina moljca (Anarsia lineatella) još nismo zabilježili! Kako se prva generacija ovog štetnika često se razvija u vršnom dijelu mladica, zbog natprosječno tople zadnje dvije noći mjeseca travnja i prva dva dana mjeseca svibnja veće štete od prezimljujuće populacija breskvina savijača očekujemo već sredinom svibnja, uglavnom u mladim nasadima gdje se formira uzgojni oblik i volumen krošnje! Let prezimljujuće populacija šljivina savijača (Cydia funebrana) je započeo također vrlo rano, već 26. ožujka o.g., ali vlasnike plantažnih nasada šljiva obavještavamo da od prve ili prezimljujuće populacija ovog štetnika ne bilježimo ekonomske štete na plodovima šljive u formi crvljivosti!

Ako se na šljivama pojavljuju lisne uši moguće ih je također uspješno suzbiti dopuštenim pripravcima na osnovi pirimikarba (Pirimor 50 WG) ili flonikamida (Teppeki 50 WG).

Napomena: U preporukama su odabrane djelatne tvari koje su s ograničenjima dopuštene u integriranoj proizvodnji voća prema "Tehnološkim uputama za integriranu proizvodnju voća" koje izdaje Ministarstvo poljoprivrede za godinu 2012. Koristiti ih u količinama ili dozama određenim temeljem propisane koncentracije uporabe.

 

mr.sc. Milorad Šubić, dipl.ing.agr.
e-mail:milorad.subic@komora.hr