Obavijest ratarima 26.04.2012.

Porast temperature zraka uz odgovarajuću vlažnost tla pogoduju pojavi korova, osobito u jarim usjevima zobi i ječma, a pregledom usjeva primijećena je pojava širokolisnih jednogodišnjih korova.

Zaštitu protiv širokolisnih korova u jaroj zobi i ječmu imaju sljedeći herbicidi: Starane, Patrol, Tomigan, Comet 250, Voro, Pluss, Starline EC, Tandus, Vega, Fox, Logran 20 WG, Lancelot 450 WG.

Osim navedenih hebicida u jarom ječmu dozvolu imaju: Optica trio, Lontrel, Lira, Logo,Loret, Sekator OD, Sekator WG, Hussar, Hussar OD, Mustang, Sansac.

Prema Pravilniku o uputama kojih su se obvezni pridržavati korisnici SZB te uvjetima kojima moraju udovoljavati (NN 135/08, 73/10) tretiranje treba unijeti u evidencijsku listu o uporabi sredstava za zaštitu bilja.

 

Vesna Bradić,dipl. ing. agr.,
e-mail: vesna.bradic@komora.hr

Pripremi za ispis