Obavijest poljoprivrednicima 25.04.2012.

Dana 3. svibnja 2012. godine će se u Nadinskom blatu (Nadin) u vremenu od 8.00 – 10.00 sati organizirati velika akcija skupljanja ambalaže sredstava za zaštitu bilja. Organizator ove akcije je Udruga CROCPA, a izvest će je tvrtka C.I.A.K., koja je ovlaštena za skupljanje takvog otpada. Akcija je namijenjena svim obiteljskim gospodarstvima, koja su takvu ambalažu dužna zbrinuti na zakonom propisani način.

 Na mjestu skupljanja, prihvaća se ambalaža sljedećih tvrtki članova Udruge CROCPA: AM Agro, Agroteks, AgroChem – Maks, BASF, Bayer CropScience, Chromos Agro, Dow AgroScience, Herbos, Florel, Pinus Agro, Sygenta Agro, Genera d.d. Ambalažni otpad ostalih tvrtki neće biti prihvaćen.

Prilikom preuzimanja prazne ambalaže, tvrtka C.I.A.K. će za preuzetu količinu otpada posjedniku ovjeriti ispravno popunjen prateći list. Na taj način poljoprivrednik ima dokaz o pravilnom postupanju s praznom ambalažom sredstava za zaštitu bilja. Ovjereni prateći list poljoprivrednik je dužan pokazati inspektoru Ministarstva zaštite okoliša prilikom obilaska terena.Prateći list poljoprivrednici mogu nabaviti na prodajnim mjestima Narodnih novina (Obrazac PL – Oo), a ambalaža koja se skuplja mora biti prazna i pravilno isprana.

 

Ivan Šimičević, dipl. ing. agr.
Viši stručni savjetnik za zaštitu bilja

Pripremi za ispis