Obavijest proizvođačima jabuke 24.04.2012.

Od zadnje preporuke za zaštitu nasada jabuka protiv uzročnika čađave krastavosti palo je više od 50 mm kiše po metru kvadratnom diljem županije. Zaštitu nasada ponoviti s jednim od navedenih pripravaka : Clarinet ili Score 250 EC, Indar 5 EW, Punch 10 EW, Systhane 12 E, Fond 12 E, Baycor WP 25 uz dodatak kontaktnog fungicida na osnovi mankozeba (Dithane M-45, Dithane DG Neotec, Star 80 WP) ili ditianona (Delan SC 750, Delan 500 SC ili Delan 700 WDG).

Pripravke koristiti sukladno uputama proizvođača .

NAPOMENA!Korisnici sredstava za zaštitu bilja nakon tretiranja trebaju ispuniti evidencijsku listu o korištenju sredstava za zaštitu bilja, a ambalažu zbrinuti na propisan način.

 

 Ivana Tomac Talajić dipl. ing.agr.
e-mail:Ivana.Tomac.Talajic@komora.hr

 

Pripremi za ispis