Obavijest poljoprivrednicima 24.04.2012.

Obilaskom terena uočeno je da još na velikom broju parcela nije zaoran kukuruzinac.

U kukuruzincu ili unutar dijelova biljaka kukuruza prezimljavaju gusjenice kukuruznog moljca koji spada u najveće štetnike kukuruza, a isto tako radi štete na plodovima paprike, jabuke i na krizantemama.

Također se razvijaju i na mnogim korovima koje nalazimo u kukuruzu (Muhari, Ambrozija,…).

Kad se temperature popnu na 15◦C početkom svibnja, javljaju se prvi leptiri, većina tek u lipnju, koji odlažu jaja na biljke kukuruza i ostale domaćine iz kojih se onda razvijaju gusjenice koje čine velike štete.

Zbog toga treba obavezno uništiti kukuruzinac odnosno zaorati ga do 1. , a najkasnije do 15.svibnja da se spriječi izlijetanje leptira.

To je najvažnija preventivna mjera suzbijanja kukuruznog moljca.

Isto tako je važno da se vodi računa o plodoredu, jer se na taj način sprječava širenje kukuruznog moljca ali i ostalih štetnika i bolesti kukuruza.

  

Tatjana Radiković, dipl.ing.agr.
e-mail:
tatjana.radikovic@komora.hr

Pripremi za ispis