Obavijest voćarima 23.04.2012.

Proteklog vikenda  na području Grada Zagreba i Zagrebačke županije ovisno o lokalitetu zabilježene su   infekcija čađave krastavosti (Venturia inaequalis) različitog intenziteta. S obzirom de je   od zadnje preporuke prošlo   6 dana, te porasta lisne mase potrebno je nasade jabuka i krušaka kurativno  zaštiti jednim od sljedećih pripravaka: Sore 250 EC, Indar 5 EW, Fond 12 E, Punch 10 EW ili drugi. Pošto meteorolozi i za naredne dane najavljuju nestabilno vrijeme sa kišom potrebno je uz spomenute pripravke dodati i jedan od fungicida sa površinskim djelovanjem radi dužeg preventivnog djelovanja: Dithane-M 45, Mankozeb, Star 80 WP, Delan 700 ili dr. 

Pregledom nasada krušaka ustanovljena je prisutnost jaja i ličinki kruškine buhe, pa upozoravamo proizvođače krušaka da pregledaju svoje nasada. Ukoliko je prisutnost ličinki veća potrebno je obaviti suzbijanje jednim od sljedećih pripravaka: Dimilin SC, Nomolt, Rimon 10 EC ili drugi uz dodatak mineralnog ulja.  

Napomena:

Prema Zakonu o otpadu (178/04,111/06, 107/07, 60/08, 87/09) te Zakonu o sredstvima za zaštitu bilja (NN:70/ 05) i pripadajućim pod zakonskim aktima potrebno je: 

  1. Sredstva za zaštitu bilja  primijeniti prema uputi proizvođača.
  2. Voditi evidenciju o uporabi sredstava na otvorenom te u zatvorenom i zaštićenom prostoru.
  3.  Nakon uporabe sredstva, prazna ambalaža se mora zbrinuti u skladu s uputom na etiketi.
 
Božena Dežđek, dipl. ing. agr.
E-mail:Bozena.Dezdek@komora.hr