Obavijest voćarima 20.04.2012.

Tjedan iza nas bio je vrlo nestabilan i kišovit (25-40mmCDA), a nestabilno vrijeme se nastavlja. Ispunjeni su uvjeti za primarnu infekciju bolesti krastavosti lista jabuka i krušaka (Venturia inaequalis, V. Pyrina). 

Nasadi jabuka  i kasnih krušaka  nalaze se u fazi pune cvatnje, precvjetavanja, stoga preporučujemo tretirati kombinacijom sistemičnog i preventivnog pripravka.

Sistemični pripravci su: Indar 5EW, Punch 10EW, Systhane 12E, Score 250EC, Cros, Clarinet i dr.

Preventivni pripravci su: Dithane M45, Dithane DG Neotec, Mankonor, Star 80WP, Delan 500SC, Delan SC750 i dr.

Za suzbijanje  pepelnice (Phodosphaera leucotricha) u nasadima jabuka dodati jedan od pripravaka: Chromosul 80, Thiovit Jet, Sumpor SC. Zaražene izboje mehanički odstranjivati i iznositi iz voćnjaka. 

U nasadima koštićavog voća (šljiva, breskva, nektarina, trešnja i višnja) izvršiti preventivnu zaštitu od bolesti šupljikavosti lista (Stigmina carpophila) koristeći se pri tome pripravcima na osnovi kaptana: Captan 50, Merpan 50 WP i dr. 

U nasadima višanja koje se nalaze u fazi precvjetavanja i produžene cvatnje (mraz, niže temperature, oborine) potrebito je ponoviti zaštitu od bolesti sušenja cvijeta i grančica (Monilia laxa) jednim od pripravaka: Chorus 75 WG, Folicur WP 25, Signum

Prije upotrebe pročitati uputu proizvođača pripravka. 

 
Mara Maglić dipl. ing. agr.
E-mail: Mara.Maglic@komora.hr