Prikaz razvoja jednog OPG-a iz Operativnog programa razvoja govedarstva

OPG TOMISLAV MIKULINJAK, selo Vojvodinec, općina Rasinja, Koprivničko-križevačka županija.
 
Struktura obitelji:
Tomislav Mikulinjak (rođ. 1959.), Blaženka (rođ.1965.), sin Ivica (rođ. 1984.), snaha Mirjana (rođ. 1984.)

Sl_1_14_12_2011_1.jpg

Sl. 1. Obitelj Mikulinjak, Tomislav, Blaženka, sin Ivica i snaha Mirjana.

 

Struktura posjeda:

2000.   8 jutara vlastite zemlje + 2 jutra privatne u zakupu.

2008. 20 jutara vlastite zemlje + 20 jutara privatne u zakupu + 17 ha državne zemlje u zakupu.

2011. 22 jutra vlastite zemlje + 50 jutara privatne u zakupu+ 35 ha državne zemlje.

Veličina okućnice je 1,5 jutro. 

Struktura stada:

2000. – 6 krava simentalki, njemačko porijeklo.

2005. – 14 krava simentalki u dvije klasične staje 6 + 8 vlastiti uzgoj.

2007. – Kupljeno 18 junica iz Austrije + 2008. još 4 junice

2008. – 32 krava + 5 bređih junica + 4 junice starije od 12 mjeseci+16 junica i ženske teladi, mlađe od 12 mjeseci. Ukupno 57 grla.

Najbolja prvotelka ima 32 litre dnevnu proizvodnju mlijeka.

2011. – 46 krava junica + 15 junica starijih od 2 mjeseci + 18 junica mlađih od godinu dana. Krajem 2011., ( 39 simentalki + 3 holštajnke + 4 sivo smeđe) + 15 bređih

Ukupno 94 grla.

Mušku telad prodaju kada imaju 10 do 15 dana po cijeni od 2.200 kn + PDV.

Sl_2_14_12_2011_2.jpg

 Sl. 2. Simentalke u dobroj kondiciji, proizvodnja po kravi oko 7 000 litara
         godišnje.
Izgradnja staje sa slobodnim načinom držanja krava, „lauf“ staje
Staja je izgrađena 2007. godine, od 1. kolovoza do 15. prosinca, kreditom HABORA – Operativni program razvoja govedarstva, u iznosu od 1.900.000 kuna. Kredit je investiran u: staju i gnojište, kupljena je oprema, skreperi i izmuzište, te junice. Sav povrat PDV je investiran u farmu. Povrat kapitalnih ulaganja išao je banci u smanjenje glavnice kredita.
Krave su u staju došle 19. prosinca i to 18 visoko bređih junica iz Austrije + 10 vlastitih krava i 3 visoko bređe junice iz vlastitog uzgoja.
 
„Lauf staja“ je dvostrana sa kosom pločom, 24 m. x 6,4 m. za 40 krava + sa druge strane hranidbenog hodnika 6 boksova za telad i junice različitog uzrasta. Izmuzište je 2 x 3 riblja kost. Betonsko gnojište za stajnjak 20 x 20 metara + laguna za gnojnicu od 52 kubika.
 
U tijeku 2008., 2009. i 2010. vlastitim sredstvima je izgrađen jedan betonski horizontalni silos 12 m x 4 m x 2 m, nadstrešnica za sijeno, slamu i strojeve, 10 m x 25 m. visoka 6 metara, za 600 bala, pomoćna staja – porodilište sa 8 ležišta, kupljena je rolo balirka sa omotačem, izuzimač za sjenažu i silažu, mikser prikolica i polovni traktor od 120 KS.
 
Poteškoće u mliječnom sektoru i utjecaj na poslovanje farmi u RH
Već 2011. mogućnosti stvaranja vlastitih sredstava za daljnja ulaganja u kompletiranje farme i posjeda, te u uređenje kuće, sada za dvije obitelji, svedena su na minimum.
 

Stručno savjetovanje u cilju postupnog razvoja, ovog OPG-a, na povećavanje broja krava, na kupnju zemlje i okrupnjavanje vlastitog posjeda, te na izgradnju „lauf staje“, od strane poljoprivrednog savjetnika za stočarstvo, Hrvatskog zavoda za poljoprivrednu savjetodavnu službu, danas Javna poljoprivredna savjetodavna služba Područnog odjela Koprivničko-križevačke županije, počelo je 2000. godine.

S povećavanjem broja krava i vlastitim uzgojem junica, kupovinom zemlje i okrupnjavanjem posjeda, stjecali su se uvjeti na ovom OPG-u, i pekao se zanat sve boljih stočara, Tomislava, Blaženke i sina Ivice, te se stvarala podloga za uspješnu realizaciju Operativnog programa razvoja govedarstva i proizvodnje mlijeka u RH.

Kredit je podignut na 12 godina, 10 + 2. Sada ide druga godina otplate, a mjesečna rata HABOR-u je 17.500 kuna. Mlijeko se predaje mljekari Bohnec i svaki mjesec uredno i redovito im je plaćeno mlijeko. Zanimljivo je da neke veće mljekare plaćaju mlijeko nakon 60 do 90 dana!?

Sjetvena struktura:
Uz talijanski ljulj, u plodoredu se nalazi lucerna i crvena djetelina, prirodne livade iz zakupa, kukuruz za silažu i zrno, pšenica i ječam.

Godine 2007. bilo je 15 jutara talijanskog ljulja.

Godine 2008. bilo je 23 jutra talijanskog ljulja

Godine 2011. bilo je 30 jutara talijanskog ljulja, za 2012. biti će 32 jutra talijanskog ljulja. U normalnim godinama talijanski ljulj kose 5 do 6 puta. Uvijek prva 3 proljetna otkosa i 1 jesenski za sjenažu, a 2 ljetna otkosa idu za sijeno.

Sl_3a_14_12_2011_3.jpg

Sl. 3. Talijanski ljulj sijan početkom listopada 2011. Snimaljeno početkom ožujka.
Ukupno zasijano 32 jutra. Početak košnje se očekuje od 10. do 14. travnja.

Proizvodnja mlijeka – isporučeno:

Godine 2008. isporučeno je 170.000 litara.

Godine 2009. isporučeno je 210.000 litara.

Godine 2010. isporučeno je 260.000 litara.

Godine 2011. isporučeno je 300.000 litara.

Mlijeko je stalno u prvom razredu.

U tijeku 2012. proizvodnja mlijeka će biti opterećena posljedicama suše iz 2011. godine, kao i sušnim početkom 2012. godine.

Nužno je potrebna državna i županijska strategija razvoja i realizacije navodnjavanja poljoprivrednih površina gdje je god to moguće provesti.

Krave su u dobroj uzgojnoj i rasplodnoj kondiciji. Krave redovito ostaju bređe, servis period je od 60 do najduže 90 dana. Godine 2011. 7 krava je otelilo dvojke.

Najbolje krave u vrhu laktacije postižu dnevnu proizvodnju od 40 litara mlijeka i to sve austrijske simentalke. Pored staje je ispust za krave 50 m x 25 m na koji krave mogu slobodno izlaziti kroz cijelu godinu. Obrada papaka je dva puta godišnje, što je uhodano još od 1995 godine.

Mehanizacija: kompletna za liniju sjenaže i silaže. Najviše je kupovana polovna još uvijek dobra, ali puno jeftinija mehanizacija. Ovo je jedno od rijetkih OPG-a gdje nije bilo velikih zaduženja za novu i skupu mehanizaciju, što je mnoge opteretilo i potopilo. Za sada ovo OPG uredno otplaćuje svoje kredite.

PLAN daljnjeg razvoja OPG-a od 2012. do 2015.

Daljnja proizvodnja mlijeka i daljnji razvoj ovog OPG-a ovisi o vrlo razboritoj i promišljenoj gospodarskoj i agrarnoj politici, dugoročnoj politici mljekare, cijeni mlijeka, i svim potporama koje će ostvarivati OPG-e, a u cilju stvaranja novostvorene vrijednosti vlastitog kapitala za daljnje investicije ili otplate kredita, uloženih u; daljnju kupovinu zemlje, okrupnjavanje posjeda i parcela, navodnjavanje, u kompletiranje farme, nabavku četki za krave i junice, izgradnju 3 silosa za sjenažu i silažu, kompjutersku hranilicu, izgradnju nove pomoćne staje sa još 6 do 10 ležišta za krave u suhostaju, te uzgoj i tov muške teladi i junadi i zamjenu dotrajale mehanizacije. Također ne smijemo zaboraviti i daljnja ulaganja u uređenje kuće i osobni standard farmerske obitelji.

Ovo je razlog zašto otkupna cijena mlijeka u Hrvatskoj mora biti u rangu zemalja u EU koje imaju najveće otkupne cijene mlijeka.  

Ovaj OPG-e ima dobru suradnju sa stručnjacima Javne poljoprivredne savjetodavne službe, sa stručnim savjetnicima mr.sc. Tatjanom Međimurec, (krmne kulture), dipl.ing. Tomislavom Mesićem (hranidba i management farme) i mr.sc. Srećkom Ladišićem (strategija razvoja OPG-a). U tijeku 2012. planiramo povećati pružanje stručne pomoći, stručno servisiranje ovog OPG-a sa kolegom dipl.ing. Damirom Pejakovićem, višim savjetnikom za stočarstvo iz Odjela za stočarstvo JPSS-a, po pitanju izbora bikova i podizanja genetskog potencijala mliječnih krava, što će u narednom razdoblju biti od presudnog značaja. Također je u planu i povećanje suradnje sa stručnjacima HPA po pitanju laboratorijskih analiza uzoraka krme.

Sl_4_spremiste.jpg

Sl. 4. Nadstrešnica za suhe rolo bale i poljoprivrednu mehanizaciju.

 
Pripremi za ispis