Akcija Prateći list za područje Primorsko-goranske županije 16.04.2012.

 

Akcija „Prateći list“ u sklopu projekta CROCPA EKO MODEL Udruge CROCPA, namjenjene registriranim poljoprivrednicima koja trebaju ovjereni prateći list kao dokaz da su otpad zbrinuli na propisan način, za područje Primorsko-goranske županije održat će se u PONEDJELJAK 23. 04. 2012. od 09.00 do 11.00 sati u dvorištu poljoapoteke Cortina, Novo naselje bb, Mavrinci na Čavlima.

Akcijom CROCPA EKO MODEL prikuplja se isključivo prazna ambalaža tvrtki članova Udruge Am Agro, AgroChem Max, Bayer, Basf, Chromos Agro, Dow AgroSciences, Florel, Pinus Agro, Syngenta Agro, Genera (prijašnja Veterina Kalinova)  i Herbos. 

Otpadnu ambalažu sredstava za zaštitu bilja uz ispunjeni Prateći list (obrazac PL-Oo) s podacima iz očevidnika (obrazac ONTO) u terminu odvoza potrebno je predati ovlaštenoj osobi za gospodarenje opasnim otpadom (tvrtka C.I.A.K). Navedeni obrasci se kupuju u Narodnim novinama.

Upute poljoprivrednicima za popunjavanje i primjer pravilno ispunjenog Pratećeg lista (obrazac PL-Oo) možete potražiti na www.crocpa.hr ili uredima HPK. 

 
Karmen Karlić, dipl. ing. agr.
E-mail: Karmen.Karlic@komora.hr
 
 
Pripremi za ispis