Sedmi susret vinara Šibensko-kninske županije Skradin 2012.

Već tradicinalno vinari Šibensko-kninske županije u okviru 7. Susreta vinara Šibensko-kninske županije mogu svoja vina prijaviti za sudjelovanje u natjecateljskom djelu ove manifestacije. Kao i proteklih godina, dvije su osnovne kategorije vina: crna i bijela, a unutar njih posebno se ocjenju otvorena, a posebno buteljirana vina. Natjecati se mogu samo vina s područja Šibensko-kninske županije odnosno vinari čija se proizvodnja, vinogradi nalaze većim djelom u ovoj županiji.
 
P O Z I V
Svim vinarima Šibensko-kninske županije koji sa svojim vinima žele sudjelovati u ocjenjivanju vina na manifestaciji:
 
„7. susret vinara Šibensko-kninske županije – Skradin 2012.“ 

Prijave za natjecanje primaju se od 16. do 20. travnja 2012. u uredu Hrvatske poljoprivredne komore, M. Gupca 66a, Šibenik iIi na telefon: 022 339-565, 339-958 ili na mob: 091/4882-857. 

Natjecati se mogu vinari koji su upisani u Upisnik proizvođača grožđa i vina – Vinogradarski registar (presliku Upisnika priložiti uz prijavu).

Uzorke vina prema prijavama prikupljaju djelatnici HPK.

Sve dodatne informacije mogu se dobiti u uredu HPK, M. Gupca 66a, Šibenik ili na navedene brojeve telefona.

 

Područni odjel  HPK-a Šibensko-kninske županije
                                Gordana Kožarić-Silov, dipl. ing. agr.
                                        viša stručna savjetnica za zaštitu bilja