Obavijest proizvođačima koštićavog voća 13.04.2012.

Stabla koštićavog voća (trešnja, šljiva)ovisno o lokalitetu su u fazi početka cvatnje. Prema prognozi vremena najavljena je kiša. Kako bi se spriječila zaraza voćaka monilijskom paleži cvijeta i rodnih grančica preporučamo da se obavi zaštita koristeći jedan od slijedećih fungicida: Teldor, Signum, Folicur WP 25. Ukoliko kišni period potraje duže potrebno je ponoviti zaštitu.

Zaštitu provedite predvečer kada pčele ne lete, pri mirnom vremenu bez vjetra. Prilikom tretiranja biljni organi moraju biti suhi. 

Obavezno prije pripreme i primjene sredstva pročitati priloženu uputu koja se dobije prilikom kupnje sredstva za zaštitu bilja.

Obavljeno tretiranje uvedite u evidencijski list o uporabi sredstava za zaštitu bilja.  

Martina Orešković, dipl. ing. agr.
E-mail: Martina.Oreskovic@komora.hr
Pripremi za ispis