Obavijest međimurskim vinogradarima 05.04.2012.

Prije 13 dana uputili smo prvu dnevnu preporuku za zaštitu manjih vinograda i nasada gdje je ranijih sezona uočljiv bakterijski rak, a kako od zadnjih dana mjeseca ožujka bilježimo najviše dnevne temperature na južnim obroncima Međimurskog vinogorja s vrijednostima većim od 18°C, posljednjih je dana zamjetan stadij bubrenja, razvoja vunastog pupa i pojava roza vrhova ili prvih zelenih listića, naročito na sortama chardonnay, muškat žuti, pinot i slično.

Od početka kalendarske godine zbroj prosječnih dnevnih temperatura je na dan 1. travnja o.g bio veći od 402°C, pa smatramo da vegetacija vinograda započinje nekoliko dana ranije nego protekle 2011. sezone, odnosno približno 10-tak dana ranije nego 2010. godine!

Zbog vrlo povoljnih klimatskih uvjeta zabilježenih početkom vegetacije u proteklih 7 do 8 godina sve je veći potencijal crne pjegavosti (Phomopsis viticola) u vinogorju, naročito na sortama graševina, moslavac ili šipon, rajnski rizling i sl., pa vinogradare upozoravamo da su prve zaraze moguće s otvaranjem zimskih pupova loze i pojave zelenog vršnog tkiva, uz dugotrajno vlaženje i vidljivu promjenu boje u srebrno-bijelu sa sitnim crnim točkicama na uzgojnoj rozgvi. U nekim su nasadima tijekom proteklih godina bile vidljive štete od gusjenica izgrizanjem pupova, a u slučaju prohladno vlažnog razdoblja nakon razvoja vunastog pupa i pojave prvih zelenih listića loze očekujemo i štete od lozinih grinja, uzročnika akarinoze (Calepitrimerus vitis), naročito na sortama graševina, sauvignon, zeleni silvanac i moslavac ili šipon. Zadnjih se godina širi i erinoza loze (Eriophyes vitis), naročito na sortama rajnski rizling i moslavac (šipon). 

Budući većina međimurskih vlasnika u nasadima ima nekoliko sorata različite epohe dozrijevanja, vinogradarima preporučujemo tijekom narednih dana pregledati razvojni stadij u vinogradu i prema tome u narednom razdoblju planirati zaštitu protiv crne pjegavosti i lozinih grinja akarinoze – erinoze, te lokalno po potrebi protiv štetnih gusjenica.

Tablica 1. Bakarni pripravci dopušteni za primjenu u vinogradarstvu u našoj zemlji (u "Tehnološkim uputama za integriranu proizvodnju grožđa" primjena povišenih količina bakarnih pripravaka početkom vegetacije nije dopuštena, već je ograničena na najviše 3-4 kg čiste djelatne tvari/ha tijekom jedne sezone u vegetaciji!):

Djelatna tvar
Pripravak
Primjena*
bakarni sulfat
Modra galica, Plavi kamen
0,5-1,5 %
bakarni oksid
Nordox 75 WG
0,1-0,15 %
bakarni oksiklorid
Bakreno vapno, Kupropin WP, Neoram WG, Rame Caffaro WP
0,2-0,75 %
bakarni hidroksid
Champion, Blauvit, Cuproline, Champion tekući, Kocide DF
0,2-0,45 %
bakar-hidroksid-kalcij sulfat kompleks
Bordoška suspenzija, Bordoška juha, Bordoška juha Caffaro WP
0,75 %
bakar-hidroksid-Ca-klorid kompleks
Cuprablau-Z, Cuprablau-Z Ultra
0,5-1 %
kombinacija bakra i mineralnog ulja
Crveno Ulje, Modro Ulje EC
1-3 %

*pri izračunu količine potrebnog sredstva za zaštitu bilje pročitati uputu za odabrani pripravak i prilagoditi razvojnom stadiju sorte (koncentracije prilagoditi razvojnom stadiju pupova)!

 

Bakarni fungicidi su ograničeni u integriranom vinogradarstvu, ali je njihova primjena smislena u nasadima s jačom pojavom apopleksije ili kapi vinove loze, odnosno naglog sušenja trsja tijekom vrućih ljetnih mjeseci. Također bakrene je pripravke smisleno koristiti početkom proljeća u vinogradima gdje se proteklih godina pojavljivao bakterijski rak (Agrobacterium tumefaciens)! U nasadima s uočenom pojavom bakterijskog raka preporučljivo je prije otvaranja zimskih pupova koristiti pojačanu koncentraciju nekog od bakarnih fungicida (npr. sada je to još moguće na sortama graševina, sauvignon).

Ipak, bakarni fungicidi u kombinaciji s mineralnim uljima NE rješavaju problem grinja šiškarica, naročito akarinoze koje prezimljuju u pupovima, niti štetnih gusjenica koje prezimljuju na trsju! Također, bakarni fungicidi u prohladno-vlažnom razdoblju mogu biti fitotoksični na mlade listiće vinove loze. 

Nakon pojave prvih listića mjere zaštite protiv crne pjegavosti (Phomopsis viticola) se temelje na preventivnoj primjeni organskih fungicida navedenih u Tablici 2. Najbolje je zaštitu protiv crne pjegavosti obavljati dan ili dva prije najavljenih oborina, jer s dugotrajnim vlaženjem mladih zelenih organa očekujemo optimalne uvjete za razvoj ove bolesti. Prvo tretiranje se provodi kada listići veličine 1-2 cm, a naknadno se nakon prosječno 8-12 dana isto ponavlja. Meteorolozi prve moguće uvjete za primarne zaraze uzročnikom crne pjegavosti najavljuju s mogućim oborinama u narednim danima!

 

Tablica 2. Organski pripravci za preventivnu zaštitu vinove loze od crne pjegavost (dopušteni u integriranoj proizvodnji prema "Tehnološkim uputama za integriranu proizvodnju grožđa" godina 2012.):

Djelatna tvar
Pripravak
Primjena (%)
mankozeb
Dithane M-45, Pinozeb, Mankozeb, Star 80 WP, Crittox, Caiman WP, Mankonor, Cadillak, Mankokal
0,2-0,25
metiram
Polyram DF
0,2
azoksistrobin
Quadris SC*
0,075
ditianon
Delan 700 WDG
0,05
folpet
Shavit F*
0,3
propineb
Antracol 70 WP,Chromoneb, Župineb
0,2
klortalonil
Daconil 720 SC
0,18

*pripravci istovremeno djeluju na pepelnicu vinove loze (Uncinula necator).

Već s pojavom prvih listića u vinogradima gdje se ranijih godina pojavljivala pepelnica (Uncinula necator) potrebno je provoditi mjere zaštite sumporom. 

Tablica 3. Pripravci na osnovi sumpora koji se koriste u vinogradarstvu:

Djelatna tvar
Pripravak
Primjena*
sumpor
Thiovit Jet, Kumulus, Kalinosul, Chromosul, Kossan, Sulfolac, Kvašljivi sumpor, Cosavet DF, Sumpor Micro 80 WP, Sumpor močivi Tiosam 80, Mikro Sumpor SC-80, Tekući sumpor 85 SC
0,3-0,5 %

*u stadiju bubrenja pupova uz pojavu prvih listića moguće je koristiti gornju dozu sumpornih pripravaka registriranih za suzbijanje pepelnice (5 kg/ha) te uz smanjeni volumen škropiva dobiti dobru učinkovitost na lozine grinje šiškarice! 

VAŽNO: napominjemo da mineralnom ulju (npr. Bijelo Ulje, Mineralno svjetlo ulje EC i sl.), te pripravcima koja sadrže mineralno ulje i bakar, (npr. Crveno ili Modro Ulje EC) ne preporučujemo dodavati sumporne fungicide!

Specifični akaricidi koji suzbijaju grinje šiškarice (akarinozu i erinozu) i mlađe razvojne oblike crvenog pauka (Panonychus ulmi) su na našem tržištu Demitan SC (0,075 %) i Ortus SC (0,1 %). Preporučujemo njihovu primjenu u vinogradima i sortama gdje su štete od ovih grinja u prethodnim sezonama bile naglašene.

Na nekim lokalitetima pojavljuju se štetne gusjenice koje izgrizaju pupove u bubrenju naročito u sorata koje ranije kreću vegetacijom (npr. chardonnay), a kako su u našoj zemlji zadnjih godina povučena iz primjene kemijska sredstva koja su se često koristila za njihovo suzbijanje (npr. endosulfan, diazinon), po potrebi preporučujemo biotehničke pripravke i naturalite (u Tablici 3.), koji su u vinovoj lozi registrirani za suzbijanje grožđanih moljaca (Lobesia, Eupoecillia), a preporučuju se također za suzbijanje gusjenica početkom vegetacije.

Tablica 3. Djelatne tvari koje su u Republici Hrvatskog dopuštene za primjenu u vinogradarstvu, a u razvijenim su zemljama okruženja dopuštene za suzbijanje štetnih gusjenica (Boarmia, Noctuidae) na pupovima u bubrenju (prema Wirth i sur., 2012):

Djelatna tvar
Pripravak
Primjena*
indokaskarb
Avaunt SC
0,0125 %
tebufenzoid
Mimic SC
0,06 %
metoksifenzoid
Runner SC
0,04 %
spinosad
Laser KS
0,015 %

VAŽNO: Prve mjere usmjerene kemijske zaštite vinograda ne preporučujemo provoditi metodom raspršivanja, već isključivo metodom prskanja (bez zračne struje ventilatora)!

 

mr.sc. Milorad Šubić, dipl.inž.agr.
e-mail:milorad.subic@komora.hr

Pripremi za ispis