Mogućnosti suzbijanja korova u voćnjacima i vinogradima 02.04.2012.

U mnogogodišnjim prosjecima na području Međimurja godišnje bilježimo oko 800 mm oborina, od čega više od 400 mm pada tijekom aktivnog razdoblja vegetacije voćnih nasada i vinograda. Iz tih se razloga tlo u rodnim višegodišnjim nasadima u Međimurju uglavnom između redova održava zatravljivanjem i višekratnom košnjom tijekom godine, a unutar reda se korovi i samoniklo bilje suzbija mehanički, košnjom ili primjenom dopuštenih herbicida. Smjesa trave ili smjesa trave i djeteline između redova mora se redovito održavati košnjom tako da se ne dopusti cvatnja biljaka koja privlači pčele medarice, pa prilikom tretiranja nasada tijekom dana može doći do njihove kontaminacije. Meteorolozi od sredine i u drugom dijelu ovog tjedna, odnosno između 4. i 7. travnja o.g., konačno najavljuju oborine u količini 20-tak mm. Osim zaštite od uzročnika bolesti prije početka cvatnje je moguće obaviti i suzbijanje korova.

Unutar reda se najčešće za suzbijanje korova koriste totalni sistemični herbicidi na osnovi glifosata, npr. Cidokor, Herbokor, Glyphogan, Boom Effect, Herkules, Clinic, Dominator, Cosmic, Tender, Herbocid, Glifomal, Glyfos, Mentor, Total, Oxalis, Roundap Bioactive, Terazin total i Total Bio SL u 1 %-tnoj koncentraciji ili 1 lit./100 litara vode. Također, vrlo je učinkovita kombinacija glifostata + NH4SO4 + okvašivač (Ouragan system 4).

Pripravci na osnovi glifosata imaju najbolji učinak na iznikle korove visine 5-15 cm, a svakako su opravdani pri suzbijanju višegodišnjih korova s dubokim korijenom, kakvi su npr. pirika (Agropyron), osjak (Cirsium), slak (Convolvulus) i slično. Takve korove praksa često zadnjih desetljeća suzbija nakon berbe voća i grožđa kasnom jesenskom aplikacijom glifosata.

U nasadima jabuka sa slabo bujnim vegetativnim podlogama jednom godišnje, obično u proljeće prije početka cvatnje, preporučujemo kod primjene jednog od spomenutih pripravaka na osnovi glifosata dodati i zemljišni herbicid za suzbijanje sjemenskih širokolisnatih korova na osnovi oksifluorfena, npr. Goal ili Galigan ili Verton ili Gallus EC u koncentraciji 0,1 %, odnosno 1 dcl na 100 litara vode. U vinogradima se umjesto pripravaka na osnovi oksifluorfena (npr. Goal i slično) može glifosatu dodati zemljišni herbicid Chikara (čitaj čikara) WG u koncentraciji 0,025 % (25 g/100 litara vode) ili Pledge (čitaj pleđ) WP u koncentraciji 0,1 %, odnosno 100 g na 100 litara vode. Od zemljišnih su herbicida u integriranoj proizvodnji voća i grožđa dopušteni pripravci na osnovi oksifluorfena, te terbutilazin u kombinaciji s glifosatom (Terazin total). U vinogradima su još dopušteni flazasulfuron (Chikara) i flumioksazin (Pledge) (vidi Tablicu 1.).

Tablica 1. Herbicidi dopušteni u hrvatskoj integriranoj proizvodnji grožđa (prema "Tehnološkim uputama za integriranu proizvodnju grožđa za 2012. godinu" koje izdaje Ministarstvo poljoprivrede) (www.mps.hr/poljoprivreda/integrirana/):

Djelatna (aktivna) tvar

Pripravak

glifosat**

Cidokor, Herbocor, Glyphogan, Boom effect, Herkules, Clinic, Dominator, Cosmic, Tender, Glyfos, Mentor, Total 480 SL, Round up bioactiva, Oxalis, Herbocid, Glifomal, Total bio, Pin 480, Ouragan sistem 4 EC

oksifluorfen*

Goal 240 EC, Galigan, Verton, Gallus

glufosinat-amonij***

Basta 15 SL

glifosat & terbutilazin*

Terazin total KS

flazasulfuron*

Chikara 25 WG

cikloksidim****

Focus Ultra EC

dikvat***

Reglon Forte, Fortelon SL

flumioksazin*

Pledge 50 WP

kizalofop-tefuril****

Rango EC

 *zemljišni herbicidi (jedan od njih se smije u vinogradu koristiti samo jedanput godišnje – rano u proljeće) (ne smiju dospjeti na otvorene pupove loze)

**totalni sistemični herbicid (fitotoksičan na zelene organe loze)

***totalni kontaktni herbicid (koristiti ga preko ljeta) (fitotoksičan na zelene organe loze)

****selektivni sistemični herbicid za suzbijanje trava (nije fitotoksičan na zelene organe loze)

Primjena zemljišnih ili rezidualnih djelatnih tvari je ograničena samo jednom u godinu dana (u proljeće). Pritom treba utrošiti najviše 200 litara škropiva na hektar metodom prskanja u trake, a širina herbicidnog pojasa ispod biljaka ne smije biti šira od 1/3 razmaka između redova većine voćnih vrsta, odnosno 1/4 razmaka između redova vinove loze. Primjenu herbicida ispod biljaka preporučujemo u ranim jutarnjim ili još bolje u popodnevnim satima. Radi bolje učinkovitosti glifosata u vremenu 24 sata nakon njihove aplikacije ne bi smjela pasti jača kiša. Ako je ispod voćaka ili vinove loze dominantan korov poljska preslica (Equisetum), isti se korov suzbija tek nakon njezina porasta (krajem proljeća ili početkom ljeta), a bolji učinak od glifosata ima totalni kontaktni herbicid glufosinat (Basta 15 SL) u koncentraciji 1 %.

 

mr.sc. Milorad Šubić, dipl.inž.agr.

milorad.subic@komora.hr

Pripremi za ispis