Obavijest vlasnicima plantažnih nasada jabuka i krušaka u Međimurju 29.03.2012.

Zbog relativno visokih dnevnih temperatura u posljednjih je 14 dana zabilježen neobično brzi razvoj krušaka i većine sorata jabuka u plantažnim nasadima. U spomenutom razdoblju nismo zabilježili oborine koje bi pogodovale prvim zarazama nasada jabuka i krušaka uzročnikom krastavosti (Venturia inaequalis, V.pyrina), pa premda su zimska plodišta na otpalom lišću zrela za izbacivanje infektivnih askospora zbog izrazito suhog zemljišta tek bi naredne jače oborine u količini barem 10-tak mm ili više pogodovale početnom razvoju ove bolesti! Meteorolozi moguće kratkotrajne oborine ali u količinama manjim od 1 mm najavljuju tijekom petka (30.3. o.g.), a narednog vikenda očekujemo pad dnevnih temperatura koje ovih dana prelaze +20°C. Iznadprosječno toplo i suho razdoblje koje bilježimo u drugoj polovici i krajem mjeseca ožujka sve više pogoduje razvoju štetnih organizama životinjskog podrijetla, a u protekloj smo preporuci vlasnike plantažnih nasada jabuka koji su okruženi šumom na lokalitetima u Gornjem Međimurju upozoravali na optimalne rokove suzbijanja jabučnog cvjetojeda (Anthonomus pomorum). Budući je meteorološko razdoblje ovih i narednih dana nadalje sunčano i iznadprosječno toplo započela je početna "aktivaciju" prezimljujućih populacija štetnih organizama u nasadima jabuka i krušaka na svim lokalitetima u Međimurju – naročito lisnih uši (Aphidae – Dysaphis spp.) i gusjenica savijača pupova i listova (Hedya nubiferana, Spilonota ocellana), a također je moguć snažniji razvoj jabučne krvave uši (Eriosoma lanigerum). Vrlo toplo razdoblje pogoduje i početnom razvoju crvenog voćnog pauka (Panonychus ulmi) iz odloženih zimskih jaja.
 Kako već idućeg tjedna očekujemo otvaranje prvih cvjetova na nekim sortama jabuka, potrebno je redovito pratiti populaciju navedenih štetnih organizama i obaviti njihovo suzbijanje prije samog početka cvatnje.
Insekticide koristiti samo u doba dana kada pčele ne lete!
Pred samu cvatnju ili s otvaranjem prvih cvjetova moguće je planirati protiv početne prezimljujuće populacije crvenog voćnog pauka (Panonychus ulmi), ako u prvoj zaštiti nije korištena povišena količina mineralnog ili biljnog repičinog ulja.
Specifična sredstva protiv crvenog voćnog pauka (akaricide) koristiti samo ako na lišću postoje odrasli oblici ovog štetnika.
 
Tablica 1. Insekticidi za suzbijanje štetnih organizama jabuke (kukci, grinje) u integriranoj proizvodnji prije početka cvatnje:
Štetni organizam
Djelatna tvar
Pripravak
Najveći broj primjena u vegetaciji
Lisne uši i krvava uš
flonikamid
Teppeki 500 WG
3x
pirimikarb
Pirimor 50 WG
3x
Savijači pupova i savijači kožice ploda
lufenuron
Match 050 EC
1-2x
metoksifenzoid
Runner 240 SC
3x
fenoksikarb
Insegar 25 WP
2x
spinosad
Laser
2x
Crveni voćni pauk
klofentezin
Apollo SC
1x
heksitiazoks
Nissoron 10 EC
1x
etoksazol
Zoom SC
1x
Prezimljujuću populaciju kruškine buhe (Psylla pyri) još nije potrebno suzbijati, već je protiv ovog štetnike mjere potrebno provoditi nakon cvatnje kada se počinju razvijati prve ličinke iz odloženih jaja.
Za proteklog sunčanog razdoblja zabilježen je početni razvoj pepelnice jabuka (Podosphaera leucotricha) iz zaraženih pupova, naročito na osjetljivim sortama idared i jonagold, pa u nasadima s jačim potencijalom bolesti preporučujemo do početka cvatnje planirati primjenu pripravaka navedenih u Tablici 2.
 
Tablica 2. Pripravci za suzbijanje pepelnice jabuke (Podosphaera leucotricha) koji se mogu koristiti do početka cvatnje jabuka:
Djelatna tvar
Pripravak
Primjena
sumpor
Thiovit Jet, Kumulus, Kalinosul, Chromosul, Kossan, Sulfolac, Kvašljivi sumpor, Cosavet DF
0,3-0,5 %
metildinokap*
Karathane Gold EC
0,05-0,06 %
bupirimat*
Nimrod EC
0,04-0,05 %
penkonazol
Topas 100 EC
0,025 %
*navedene djelatne tvari nisu dopuštene u integriranoj proizvodnji voća prema "Tehnološkim uputama za integriranu proizvodnju voća za 2012. godinu" koje izdaje Ministarstvo poljoprivrede.
 
 Suzbijanje pepelnice u nasadima krušaka nije potrebno.
 
U narednim mjerama također preporučujemo obaviti preventivnu zaštitu jabuka i krušaka protiv krastavosti (Venturia inaequalis) primjenom jednog od površinskih organskog pripravka navedenih u Tablici 3.
 
Tablica 3. Površinski organski pripravci koji se često koriste protiv uzročnika krastavosti (Venturia inaequalis) u nasadima jabuka prije početka cvatnje:
Djelatna tvar
Pripravak
%*
mankozeb
Dithane M-45, Dithane DG NeoTec, Mankozeb M-45, Pinozeb M-45, Star 80 WP,Crittox MZ, Caiman WP, Mankonor, Cadillac 80 WP, Mankokal WP
0,25
dodine
Dodine S-65, Chromodin S-65 WP
0,06-0,1
kaptan
Merpan 80 WDG, Captan 80 WG, Stoper WP, Captan WP 50, Merpan 50 WP
0,2-0,3
metiram
Polyram DF
0,25
ditianon
Delan SC 750, Delan 500 SC, Delan 700 WDG
0,05-0,1
*Prije uporabe pročitati uputu uz kupljeno sredstvo i dozu ili količinu odrediti prema propisanoj koncentraciji primjene (do početka cvatnje u rodnim nasadima jabuke na slabo bujnim podlogama preporučujemo koristiti najmanje 400 litara škropiva/ha traktorskim raspršivačima bez dodatne opreme).
 
 
mr.sc. Milorad Šubić, dipl.inž.agr.
Pripremi za ispis