Obavijest ratarima 22.03.2012.

Visoke dnevne temperature (15-22°C) ubrzale su razvoj uljane repice, ali i pogodovale pojavi njenih najvažnijih štetnika. Uz pojavu proljetnih repičinih pipa (Ceutorhynchus) čije smo suzbijanje već preporučili, zabilježena je i pojava repičinog sjanika (Meligethes aeneus). Zbog toga proizvođačima uljane repice preporučamo da provjere brojnost  repičinog sjajnika na svojim parcelama. 

Kritičan broj sjajnika kad su cvjetni pupovi još prekriveni lišćem iznosi 0,8-1 sjajnik po terminalnom pupu, a u trenutku kad pupovi postanu vidljivi pragom odluke tretiranja smatra se 1-1,5 sjajnika po pupu. 

Za suzbijanje sjajnika mogu se koristiti  insekticidi Karate Zeon, Karate 2,5 EC, King, Vantex MC, Fastac 10 SC, Direct, Fascon, Decis, Rotor, Roetem, Beta-Baythroid, Chromorel D, Nurelle D, Actellic 50 EC, Pirimifos-metil, Dursban E-48, Finish E-48, Pyrinex 250 ME, Reldan, Lino, Rely 40 i dr. 

Suzbijanjem sjajnika u ranijoj fazi ujedno se suzbiju i repičine pipe. 

Preporučena sredstva za zaštitu bilja primijenite sukladno uputi priloženoj uz sredstvo!

 
Mr.sc. Željkica Oštrkapa-Međurečan
E-mail: Zeljkica.Ostrkapa.Medjurecan@komora.hr
Pripremi za ispis