Obavijest povrćarima 22.03.2012.

Kao i svake godine prije same sadnje luka, potrebno je izvršiti preventivnu zaštitu protiv lukove muhe (Delia antiqua), koje izaziva «crvljivost» luka. Zaštitu možete obaviti tretiranjem čitave površine uz plitko unošenje u tlo ili u redove prilikom sjetve ili sadnje. Pri tome je moguće koristiti granulirane ili tekuće insekticide: Dursban G- 7,5, Finish G-7,5, Dursban E-48, Nufos EC, Finish E 48, Callifos 48 EC, Pyrinex 48 EC. Preporučujemo primjenjivati insekticide u redove jer se tako koristi manja količina sredstva. Ova mjera se ne smije koristiti pri proizvodnji mladog luka.

U zaštiti usjeva luka iz lučica protiv nekih jednogodišnjih travnih (koštan, muharike, svračja noga i dr.) i nekih širokolisnih korova (loboda, partizanka i dr.), nakon sadnje, a prije nicanja mogu se koristiti herbicidi: Stomp 330 E (češnjak, post-em u fazi biča), Ston EC, Dost 330 EC, Strong, Pendigan 330 EC u dozi od 5 l/ha, Panida grande u dozi od 3,8 l/ha.

Za suzbijanje travnih korova u luku iz lučice i češnjaku, može se primijeniti Dual gold 960 EC u dozi 1,25 – 1,4 l/ha.

Za suzbijanje jednogodišnjih širokolisnih korova mogu se koristiti: Goal EC, Galigan 240 EC, Verton EC, Gallus u dozi od 1-1,5 l/ha (ovi herbicidi mogu se koristiti i nakon nicanja luka, višekratno u smanjenim dozama 0,1 – 0,75 l/ha što i preporučujemo).

Za suzbijanje širokolisnih korova u proizvodnji luka iz lučice, poriluka, češnjaka i ljutike može se primijeniti Afalon disperzija u dozi 1,35 l/ha. Dobri rezultati pokazali su se korištenjem kombinacije ovih herbicida. 

Sva obavljena tretiranja potrebno je unijeti u evidencijsku listu o uporabi sredstva za zaštitu bilja prema Pravilniku o uputama kojih su se obvezni pridržavati korisnici sredstava za zaštitu bilja NN.135/08 i 73/10.

Proizvođači upisani u Upisnik proizvođača u integriranoj proizvodnji trebaju se pridržavati Tehnoloških uputa za integriranu proizvodnju povrća za 2012. godinu te koristiti sredstva za zaštitu bilja dozvoljena za pojedinu povrtnu kulturu u skladu s Tehnološkim uputama.

Preporučena sredstva za zaštitu bilja treba primijeniti sukladno pismenoj uputi koja se dobije prilikom kupnje sredstva.  

                                                                         Jadranka Berić, dipl. ing. zaštite bilja
                                                                           E-mail: Jadranka.Beric@komora.hr
Pripremi za ispis