Obavijest maslinarima 22.03.2012.

Nasade maslina valja nakon rezidbe tretirati protiv uzročnika ekonomski najštetnije bolesti – paunovog oka (Cycloconium oleaginum). Takav će tretman također pomoći u prevenciji bolesti raka, koji se može razviti kao posljedica stresa zbog vrlo niskih temperatura u veljači.

Najbolje je rabiti jedan od bakrenih pripravaka: Neoram ili Nordox ili Cuprablau.

Provedbom zaštitnih mjera valja nužno voditi računa o uputama proizvođača rabljenog sredstva za zaštitu bilja.  

Ivan Šimičević, dipl. ing. agr.
E–mail: Ivan.Simicevic@komora.hr
 

Pripremi za ispis