Obavijest ratarima 21.03.2012.

Repičin sjajnik (Meligethes aeneus) je najvažniji štetnik uljane repice, koji može uzrokovati smanjenje prinosa za pedeset i više posto. Šteta je veća što je napad sjajnika raniji. Stoga je potrebno obići usjeve i izvršiti njihov pregled.
                                         
U vrijeme dok su cvjetni pupovi još pokriveni lišćem (stadij D1) kritičnim brojem se smatra nalazak 0,8-1 sjajnik po terminalnom pupu. Kada pupovi postanu vidljivi (stadij D2) pragom odluke se smatra 1-1,5 sjajnik po terminalnom pupu.
 
Tretiranje se može provoditi preparatima na osnovi:
  • pirimifos-metila (Actellic 50 EC, Pirimifos-metil 50 EC)
  • klorpirifosa (Pyrinex 250 ME)
  • kombinacije klorpirifosa i cipermetrina (Chromorel-D, Nurelle-D, Pirel-D, Pinurel-D, Kalinorel-D, Terel)
  • klorpirifos-metila (Reldan 40 EC, Lino, Rely 40)
  • nekim od sintetskih piretroida (Fastac 10 SC, Direkt 10 EC, Alfa 10 SC, Fascon, Decis 1,25 EC, Rotor 1,25 EC, Roetem, Decis 2,5 EC, Decide, Skud, Decis 6,25 EG, Karate 2,5 EC, Karate Zeon, Karis, Lambda 5 EC, Vantex, Beta-Baythroid EC 025).
 
Ranom primjenom insekticida protiv sjajnika ujedno se suzbijaju i proljetne repičine pipe (Ceutorhynchus napi i C.pallidactylus).
 
Provedeno tretiranje potrebno je zabilježiti u Evidencijski list o uporabi sredstava za zaštitu bilja (sukladno Pravilniku o uputama kojih se moraju pridržavati korisnici sredstava za zaštitu bilja te uvjetima kojima moraju udovoljavati – NN 135/08).
 
Prije upotrebe sredstava obavezno pročitati priloženu uputu o primjeni i sredstva koristiti prema preporukama proizvođača!
     
 
Mirta Križanić Božurić, dipl.inž
e-mail: Mirta.Krizanic@komora.hr
Pripremi za ispis