Obavijest poljoprivrednicima 20.03.2012.

Preporučamo poljoprivrednicima da provjere prisustvo poljskih glodvaca na svojim parcelama. Površine koje svakako valja obići su djetelinsko travne smjese, lucerišta, livade, sve površine na kojima su posijane ozime kulture, a posebnu pozornost treba posvetiti mladim voćnjacima i vinogradima.
Tijekom obilaska površine potrebno je zatvoriti sve pronađene rupe, a sutradan se u otvorene rupe stavljaju zatrovani mamci i zatrpaju zemljom.
Možete koristiti neke od gotovih mamaca: Brodilon mamac, Brodilon pelete, Gardentop pellete, Bromadiolon pelete, Rodexion pelete, Rodexion kompleks, Ratimor pelete, Ratimor žitni mamac, Terminator X žitni mamac ili Suradiolon zrna.
 
Sve vrste zatrovanih mamaca treba stavljati točno prema uputama i ne rasipavati! Mamci ne smiju biti dostupni djeci, domaćim životinjama i divljači.
 
Preporučena sredstva za zaštitu bilja primijenite sukladno uputi priloženoj uz sredstvo!
 
 
mr.sc. Željkica Oštrkapa-Međurečan, dipl.inž.agr.
e-mail: Zeljkica.Ostrkapa.Medjurecan@komora.hr
Pripremi za ispis