Pet godina postojanja Udruge malih sirara Bil-sir

U našoj županiji održavaju se dvije manifestacije posvećene siru, „Dani sira u gradu sira“ u Bjelovaru i „Sajam sira“ u Grubišnom Polju, gdje se predstavljaju najbolji proizvođači sira iz cijele Hrvatske. Zbog potrebe za edukacijama i predstavljanjem na sličnim manifestacijama, udruga BIL-sir organizirala je edukaciju za 40 sirara u 2008. godini. Osim za članove udruge, Bjelovarsko-bilogorska županija organizirala je školovanje i za mljekare i sirare koji nisu članovi Udruge. U suradnji s Bjelovarsko-bilogorskom županijom naši su se mali sirari predstavili na gotovo svim sajmovima u Lijepoj našoj, a bili su i na sajmovima i izložbama u susjednim zemljama.

sajam_sira_bilsir.jpg

Sve nazočne pozdravio je bjelovarsko-bilogorski župan, gospodin Miroslav Čačija, te naglasio da je Bjelovarsko-bilogorska županija jedan od vodećih proizvođača mlijeka u Republici Hrvatskoj i da je interes županije da se podrže projekti i udruge koji su vezani uz takvu proizvodnju i razvoj seoskog prostora uopće. Gospođa Dominka Tomerlin-Pretula, pročelnica za poljoprivredu BBŽ, naglasila je da je suradnja malih sirara i županije kontinuirana i vrlo uspješna te da će županija pomagati sirarima kao i dosad, pogotovo u krizi, kad sirarstvo omogućava zapošljavanje ženske radne snage na selu.

Županija Bjelovarsko-bilogorska podržavat će i sufinancirati edukacije malih sirara. Stručna tajnica Udruge Darija Marković naglasila je da su svi članovi Udruge prošli edukaciju za zanimanje mljekar-sirar, prodavali svoje proizvode diljem cijele Hrvatske i da im je Bjelovarsko-bilogorska županija omogućila mnoga stručna putovanja u domovini, ali i u Sloveniji, Italiji i Mađarskoj. U planu je i jedno stručno putovanje za sirare i mljekare Bjelovarsko-bilogorske županije. 

 Područni odjel HPK-a Bjelovarsko-bilogorske županije
Darija Marković, dipl.ing., viša stručna savjetnica