Obavijest voćarima 16.03.2012.

Koštičave voćne vrste valja u fazi početka cvatnje i pune cvatnje preventivno tretirati protiv uzročnika bolesti paleži cvijeta i sušenja rodnih grančica
(Monilia laxa).
Najbolje je rabiti jedan od pripravaka: Teldor ili Kidan ili Signum.
Protiv tripsa na nektarini valja dodati pripravak Calypso.
Provedbom zaštitnih mjera nužno voditi računa o uputama proizvođača rabljenog sredstva za zaštitu bilja.
 
 
 
 
Ivan Šimičević, dipl. ing. agr.
e – mail: Ivan.Simicevic@komora.hr