Obavijest voćarima 16.03.2012.

Obilaskom nasada breskve i nektarine na pojedinim lokacijama došlo je do otvaranja pupa. Za početak sljedećeg tjedna predviđaju se mogućnost pojave oborine. Upućuju se voćari kod kojih je proteklo više od tjedan dana od zadnjeg tretiranja da prije oborina izvrše još jednu zaštitu koštičavog voća.
Tamo gdje je došlo do otvaranja pupova potrebno je izvršiti tretiranje pripravcima:
Delan SC 750, Delan 500 SC, Delan 700 WDG, Dodin S-65, Chromodin S-65, Daconil 720 SC.
Na onim lokacijama gdje nije došlo do otvaranja pupova na breskvama i nektarinama kao i ostalom koštičavom voću , moguće je još uvijek preventivnu zaštitu protiv bolesti provesti pripravcima na bazi bakra.
 
Voćari upisani u Upisnik proizvođača u integriranoj proizvodnji trebaju se pridržavati Tehnoloških uputa za integriranu proizvodnju voća za 2012. godinu te koristiti sredstva za zaštitu bilja dozvoljena za pojedinu voćnu vrstu u skladu s Tehnološkim uputama.
Sva obavljena tretiranja potrebno je unijeti u evidencijsku listu o uporabi sredstva za zaštitu bilja ( NN.135/08 i 73/10) .
 
Preporučena sredstva za zaštitu bilja treba primijeniti sukladno pismenoj uputi koja se dobije prilikom kupnje sredstva.
 
 
 
Jadranka Berić dipl .ing. zaštite bilja
e-mail: Jadranka.Beric@komora.hr
Pripremi za ispis