Obavijest poljoprivrednicima 13.03.2012.

Poljoprivrednim proizvođačima savjetujemo pregled na napad poljskih glodavaca, obići: djetelišta, travnjake, voćnjake te parcele pod pšenicom, ječmom, uljanom repicom. Pregledati i njihova prirodna staništa tzv. rezervate, neobradive površine nasipa, rubovi cesta, putova i međe.
Opasnim se smatra više od 20 rupa voluharica po aru.
Rodenticid stavljati u aktivne otvore ili ga postaviti u cijevi manjeg promjera. Za tu namjenu primijeniti: –Brodilon mamac, Brodilon pelete, Rodexion komplex, Ratimor žitni mamac ili Terminator x žitni mamac.
 
Pripravke upotrijebiti prema uputi proizvođača!
 
Poljoprivredni proizvođači izvršeno tretiranje evidentirajte u EVIDENCIJSKI LIST O UPORABI SREDSTAVA ZA ZAŠTITU BILJA.
 
 
 
Đurđica Kšenek, dipl. ing, agr.
Pripremi za ispis