Obavijest voćarima 09.03.2012.

Prema najavama meteorologa u sljedećim danima moguć je porast dnevne temperature. Takvo vrijeme svakako će uzrokovati početak kretanja vegetacije kod koštičavog voća (breskve, nektarine , trešnje ,šljive). Kretanje vegetacije, porast temperatura i pojava oborina pogoduju infekcijama kovrčavosti lista breskve (Taphrina deformans). Zbog toga je potrebno prije pojave oborina izvršiti tretiranje nekim od bakrenih pripravaka koji ujedno, preventivno suzbijaju i neke druge bolesti koštičavog voća: rogač šljive i šupljikavost lišća koštičavog voća.
Tretiranje bakrenim pripravcima može se provoditi u fenofazi A (još zatvoreni pup), no optimalno vrijeme za suzbijanje kovrčavosti lista breskve je fenofaza B bubrenje pupa.
Od bakrenih preparata mogu se koristiti: Modra galica, Plavi kamen, Nordox super 75, Bakreno vapno WP 50, Gypso, Kupropin, Cuprocaffaro 50 WP, Rame Caffaro 32 WP, Neoram WG, Champion, Champion 50 WG, Blauvit, Champion tekući, Cuproline, Kocide DF, Cuprablau Z, Cuprablau Z ultra, Bordoška suspenzija 20 WP, Bordoška juha 20 Bordoška juha caffaro 20 WP, Bordoška juha 20 WP –Manica, Bordoška juha 20 WP, Bordoška suspenzija S-20. Ovim pripravcima mogu se dodati i mineralna ulja (Bijelo ulje, Mineralno svijetlo ulje) zbog suzbijanja štitastih ušiju, jaja lisnih ušiju i jaja crvenog.pauka ili koristiti gotovi pripravke bakra i bijelog ulja: Crveno ulje, Modro ulje.
Zaštitu provoditi za mirna vremena uz veći utrošak vode tako da voćke budu „ okupane“.
 
Voćari upisani u Upisnik proizvođača u integriranoj proizvodnji trebaju se pridržavati Tehnoloških uputa za integriranu proizvodnju voća za 2012. godinu te i koristiti sredstva za zaštitu bilja dozvoljena za pojedinu voćnu vrstu u skladu s Tehnološkim uputama.
Sva obavljena tretiranja potrebno je unijeti u evidencijsku  listu o uporabi sredstva za zaštitu bilja (NN.135/08 i 73/10) .
 
Preporučena sredstva za zaštitu bilja treba primijeniti sukladno pismenoj uputi koja se dobije prilikom kupnje sredstva.
 
 
 
 
Jadranka Berić dipl .ing. zaštite bilja
e-mail: Jadranka.Beric@komora.hr
 
Pripremi za ispis